Du er her:

Fra 25.-27. september arrangerer Naturvernforbundet, Sabima, Norsk Botanisk Forening og WWF Den store granryddedagen.

Fra 25.-27. september arrangerer Naturvernforbundet, Sabima, Norsk Botanisk Forening og WWF Den store granryddedagen.

Nasjonal dugnad mot skadelige treslag denne helgen

Sitka, lutz, vestamerikansk hemlokk og flere andre skadelige treslag truer naturmangfoldet i Norge. Til helgen gjennomføres «Den store granryddedagen», hvor lokal- og fylkeslag fra Naturvernforbundet og Norsk Botanisk Forening gjennomfører dugnader mot skadelige treslag over hele landet.

Sammen med WWF og Sabima, kaster miljøorganisasjonene lys over en av de største truslene mot naturmangfold, nemlig fremmede arter. Skadelige treslag er trær som med menneskelig hjelp opptrer utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, sprer seg raskt og effektivt ut i naturen, og fører til tap av naturmangfold. I praksis gjelder dette mange utplantede importerte treslag, samt norsk gran som er plantet på Vestlandet og nord for Saltfjellet.

Til helgen gjennomføres «Den store granryddedagen», med dugnader for å fjerne skadelige treslag. Organisasjonene vil arrangere flere dugnader utover høsten også.

- Å hindre spredningen av disse trærne krever en enorm jobb, som er både målretta og langsiktig. Våre dugnader er viktige bidrag i kampen mot de skadelige treslagene, sier daglig leder i Norsk Botanisk Forening Honorata Gajda.

- Samtidig håper vi at dette fanger politikernes oppmerksomhet. Uten dem på laget blir det en umulig oppgave å hamle opp med disse spredningsdyktige treslagene, sier leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg.

Siden 1950-tallet har det foregått en nasjonal statsstøttet planting av skadelige treslag over hele Norge. Den store spredningsevnen til disse trærne har ført til at enorme mengder med nye trær vokser opp utenfor plantefeltene. På denne måten sprer de fremmede trærne seg ut i sårbare naturområder og naturreservater, ofte i rødlista naturtyper som kystlynghei og eng. Dette gjør at andre og ofte trua arter mister leveområdene sine.

Her finner du en oversikt over granryddedugnader.

Vil du arrangere dugnad? Meld inn her!

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.09.2020