Du er her:

Dette mener Naturvernforbundet om forurensing

Norge må følge opp de internasjonale avtalene vi har skrevet under på når det gjelder utslipp til luft og vann.

Miljøgifter skal ikke slippes ut i naturen. Bruk av miljøgifter i produkt og prosesser må minimaliseres.

Gamle miljøgiftutslipp må kartlegges og ryddes opp i.

Nye kjemikalier må ikke tillates før det er dokumentert at de ikke kan skade natur eller mennesker.

Alle bør ha krav på å få vite om produkt eller tjenester inneholder miljøgifter eller helseskadelige stoff.

Kysten må ha et sterkt oljevern.

 


Kontaktperson: Per Erik Schultze, pes@naturvernforbundet.no