logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Dija Mrisho (Tanzania)

Image

Dija Mrisho bor i Dar es Salaam i Tanzania og jobber for miljøorganisasjonen Lawyers' Environmental Action Team (LEAT). Hun er utdannet jurist og følger olje- og gassnæringen for LEAT.

Innlegg

Oil-platform Tanzania
Innlegg:

Olje-hemmelighold i Tanzania

12.01.2015

Siden 2007 har Tanzania signert 26 avtaler om produksjonsdeling med utenlandske olje- og gasselskaper. Dessverre er ikke disse avtalene offentlig tilgjengelig. Dette til tross for at det er Tanzanias innbyggere som kollektivt eier naturressursene i landet.