logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Plattform Tanzania

Kilde: Cypressmfg.

Innlegg:

Olje-hemmelighold i Tanzania

Siden 2007 har Tanzania signert 26 avtaler om produksjonsdeling med utenlandske olje- og gasselskaper. Dessverre er ikke disse avtalene offentlig tilgjengelig. Dette til tross for at det er Tanzanias innbyggere som kollektivt eier naturressursene i landet.

Jeg mener dette er et klart brudd på Grunnloven hvor befolkningen i Tanzania har rett til å delta i forvaltningen av landets naturressurser. Dette bryter også med prinsippet om at naturressursene skal utnyttes til beste for landets utvikling.

Løsningen bør være at alle slike avtaler om produksjon av olje- og gass i Tanzania bør offentliggjøres. Dette vil gjøre det mulig for organisasjoner, som min egen LEAT, å sikre at staten ikke utnyttes av utenlandske selskaper. I tillegg bør alle slike kontrakter bør godkjennes av Parlamentet i Tanzania for å sikre at de er i vår felles interesse.

Les mer i Dagens Næringsliv (Statoil-avtaler skaper Tanzania-bråk) og Bistandsaktuelt (Arrestert for å ha “skjult” Statoil-kontrakt i Tanzania).

ImageImageDija Mrisho bor i Dar es Salaam i Tanzania og jobber for miljøorganisasjonen Lawyers' Environmental Action Team (LEAT). Hun er utdannet jurist og følger olje- og gassnæringen for LEAT. Les alle hennes innlegg her.

Image