logo
  • Klimabloggen

    Klimahistorier fra inn og utland

Du er her:

Innlegg:

Tanzania trenger en ny olje-lov

Olje- og gassaktiviteten i Tanzania er i stor vekst. Til tross for dette styres næringen av Petroleumsloven fra 1980.

En svak og utdatert lov har også gitt en svak offentlig forvaltning av olje- og gassnæringen, med svake institusjoner. Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC) har mandat til å forhandle avtaler med utenlandske olje- og gasselskaper som ønsker seg inn på Tanzanias sokkel. Denne løsningen er kritisert av en rekke embedsmenn, eksperter og organisasjoner for ikke å sikre åpenhet eller gode nok løsninger for Tanzania.

For miljøspørsmål kreves konsekvensutredninger for nye olje- og gassfelt. Men eventuelle miljøkrav kan fjernes av regjeringen i forhandlinger med utenlandske olje- og gasselskaper.

En ny olje-lov bør etablere et forhandlingstema med representanter fra ulike deler av Tanzanias forvaltning til å forhandle avtaler med utenlandske olje- og gasselskaper. Avtalene bør godkjennes av parlamentet. TPDC bør bli den primære olje- og gassoperatøren i Tanzania, gjerne i samarbeid med utenlandske selskaper (Joint Venture). I tillegg må alle relevante offentlige institusjoner involveres i forvaltningen av petroleumssektoren.

 

ImageImageDija Mrisho bor i Dar es Salaam i Tanzania og jobber for miljøorganisasjonen Lawyers' Environmental Action Team (LEAT). Hun er utdannet jurist og følger olje- og gassnæringen for LEAT. Les alle hennes innlegg her.

Image