– Dobbelt gap må tettes før Cancun

En ny runde i FNs klimaforhandlinger avsluttes i Bonn, Tyskland, i dag. Selv om et nytt forslag til internasjonal klimaavtale ble lagt fram på møtets siste dag, har utsiktene til en sterk og rettferdig klimaavtale i Cancun i desember ikke blitt mye bedre. Naturvernforbundet peker på to gap som må tettes i løpet av året.

Utslippsgapet: Forskning publisert i tidsskriftet Nature anslår at utslippsløftene som ble gitt etter København-toppmøtet vil føre til rundt 3,5 graders oppvarming, kanskje også mer enn fire grader. Det er altså et stort gap mellom utslippsløftene som særlig de rike landene har lagt på bordet, og de reduksjonene som trengs for å holde temperaturstigningen under to grader. Men i stedet for å øke sine ambisjoner om å kutte utslippene, har enkelte land faktisk nedjustert løftene sine. Canada ble i Bonn utnevnt til «dagens fossil» for å ha gjort nettopp dette.

Tidsgapet: Kyotoprotokollens første forpliktelsesperiode utløper i 2012. Dersom den nye forpliktelsesperioden ikke er vedtatt i god tid før dette, risikerer man at det oppstår et gap mellom periodene, slik at man i ett eller flere år ikke vil ha noe system for å begrense klimagassutslippene i rike land. Under møtet i Bonn har det kommet fram at et slikt gap kan oppstå dersom en ny periode av Kyotoprotokollen ikke blir vedtatt på toppmøtet COP 16 i Cancun, Mexico, i desember.

– Det er et alvorlig gap mellom de lovede utslippskuttene og de reduksjonene som er nødvendig for å unngå farlige klimaendringer. I tillegg risikerer vi nå at det oppstår et gap i tid, hvis den nye klimaavtalen ikke blir ferdig i tide til å ta over i 2012, når dagens utslippsforpliktelser går ut. Å tette disse to gapene må være hovedfokus fram mot Cancun-toppmøtet i desember, mener Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Et forslag til tekst i en ny klimaavtale ble lagt fram natt til i dag, og vil bli diskutert videre på neste møte i august. I forslaget er noen av de mest ambisiøse forslagene fjernet fra teksten, og det er ikke klart at rike land vil få bindende utslippsmål på samme måte som de har i dag gjennom Kyotoprotokollen. De siste dagene har vært preget av uenighet om Kyotoprotokollens framtid. Særlig har Japan og Russland motsatt seg videre forhandlinger om bindende utslippsmål.

Les det nye tekstforslaget (PDF)
Les mer om forhandlingene i Bonn

– Det er bekymringsfullt at enkelte rike land nå forsøker å gå tilbake på tidligere løfter om å påta seg nye utslippsforpliktelser i Kyotoprotokollen. Det nye forslaget til avtale gjør det enda mer uklart om vi fortsatt vil ha bindende utslippsforpliktelser for rike land etter 2012. Nå er det viktig at Norge og EU går sammen med utviklingslandene om å forsvare Kyotoprotokollen, sier Lars Haltbrekken.