Besøk våre truede vassdrag!

Vannkraften har allerede ført til at store deler av norsk vassdragsnatur er nedbygd. Naturvernforbundet arbeider for å redde resten, men mange planer om nye utbygginger ligger nå klare. Her er våre tips til vassdrag du bør besøke før det er for sent!

Hvis Naturvernforbundet vinner frem, vil disse elvene fortsatt renne fritt. Pengene som skal gå til utbygging, vil isteden bli brukt til energieffektivisering, så vi kan bruke den strømmen vi allerede har på en mer effektiv måte.

Men vi har en regjering som åpner for å bygge ut store deler av den gjenværende norske vassdragsnaturen. Vi har utbyggere som vil tjene penger på våre fossefall. Og vi har en industri som er vant til å tenke nye utbygginger, ikke effektivisering av gamle kraftverk og energisparing. Derfor er vi redde for at mange av vassdragene på denne lista kan bli ødelagt av kraftutbygging.

Vi viser hva som er unikt med vassdragene, og hvordan du kommer deg dit. Hvis du vil hjelpe oss med å redde elvene, meld deg inn i Naturvernforbundet!

Erga (Sunndal, Møre og Romsdal)
Garbergelva (Selbu, Sør-Trøndelag)
Gjengedalselva (Gloppen, Sogn og Fjordane)
Glomma ved Tolga (Tolga, Hedmark)
Godfarfoss (Nore og Uvdal, Buskerud)
Jørstadelva og Strindelva (Snåsa, Nord-Trøndelag)
Opo (Odda, Hordaland)
Raundalselva (Voss, Hordaland)
Skurvedalsåna (Forsand, Rogaland)
Svartvasselva (Hamarøy, Nordland)
Vigdøla (Luster, Sogn og Fjordane)
Vinda (Øystre Slidre, Oppland)
REDDET! Øystesevassdraget (Kvam, Hordaland)