– Det verst tenkelige stedet å bygge havvindmøller

En bred allianse av miljø- og frilufslivorganisasjoner hadde i dag møte med Olje- og Energiminister Tord Lien for å be ham spare Siragrunnen for vindmøllepark – Dett er en hovedfardsåre for norske trekkfugler, det er det verst tenkelige stedet å sette en vindmøllepark, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvenrforbundet.

Flyvende sjøfugl

I dag hadde representanter for Naturvernforbundet, WWF, Norsk Ornitologisk Forening møte med Olje- og energiminister Tord Lien om den omstridte vindmølleparken på Siragrunnen. I møtet sa Tord Lien at det kunne ta tid å ferdigbehandle saken, og at han var klar over at det var Store naturverdier i området. Naturvernforbundet håper han vil opprettholde NVEs beslutning.

-Hvis man ønsker å ramme den norske fuglebestanden maksimalt, så er Siragrunnen stedet å plassere vinkraftturbiner, sier Jan Erik Røer, fagrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening.

– Samlingen av mange forskjellige fuglearters ulike trekkruter i et punkt over Siragrunnen er enestående i Norge. I tillegg til det velkjente store sjøfugltrekket tar hundretusenvis av fugler som normalt trekker over land, snarveien over sjøen og Siragrunnen på vei fra Rogalandskysten til Lista.  Dette skjer både om dagen og natten, mange måneder vår og høst. Siragrunnen er derfor utvilsomt den mest skadelig lokalisering man kan finne for et vindkraftanlegg i forhold til fuglekollisjoner og det totale norske fugletrekket, sier Jan Erik Røer.

Året rundt passerer hundretusener av fugler i en smal korridor som går rett gjennom de planlagte turbinene. Her flyr ikke bare en eller to fuglearter, men alle fugler som skal til og fra Norge, både småfugler, sjøfugler, rovfugler, vadefugler, og blant dem mange sjeldne og trua arter. Naturvernforbundet er positive til havvind, men svært skeptiske til anlegget på Siragrunnen.

– Et ja til dette prosjektet vil gi havvind et dårlig rykte i mange år framover. Havvind kan være en viktig kilde til energi i framtiden, men da må vi ikke satse på det desidert verste prosjektet vi har liggende, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet .

Dette er også det eneste vindkraftprosjektet som har møtt kritikk fra WWF i Norge.

-Planene om offshore vindkraft på Siragrunnen kan sette hele offshore vindkraftsatsingen i et svært dårlig lys sier Anders Blom i WWF. Vi ønsker vindkraftverk i Norge, men da må prosjektene som velges ikke ha så graverende konsekvenser på naturen som Siragrunnen har. 15 havområder har blitt utredet for offshore vindkraftanlegg langs hele norskekysten, ingen av dem er så konfliktfylte som Siragrunnen. Å velge det mest konfliktfylte prosjektet for havvind som første pilotprosjekt når det finnes andre bedre alternativer er ikke veien å gå.  

SABIMA utfordrer Tord Lien til å se fornybar satsinga i sammenheng med natur.
– Vi trenger fornybar energi for å stanse klimaendringene, men vi må satse på prosjekter som ikke bidrar til å utrydde arter. På Siragrunnen vil store mengder utrydningstrua fugler måtte bøte med livet, og sjeldne gruntvannsøkosystemer bli ødelagt. Det må være en grense for hva slags vindkraftverk som kan godta, og et vindkraftverk på Siragrunnen er langt over denne grensen, sier Christian Steel, generalsekretær i SABIMA.

 Foto: (fra venstre: Jan Erik Røer i Norsk ornitologisk forening, Tord Lien olje- og energiminister, Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet, ekspedisjonssjef Per Håkon Høisveen i Olje og energidepartementet, Anders Blom i WWF og Honorata Gajda i Naturvernforbundet.