Finn pøbelplantene!

Fremmede planter er arter som sprer seg og fortrenger andre arter – og kan være en trussel mot norsk natur. Flere plantesentre i landet selger disse plantene, men med din hjelp kan vi finne pøbelplantene.

Er det så farlig da?

Fremmede arter er arter som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der de ikke hører naturlig hjemme. Noen av dem er en trussel mot naturmangfoldet i Norge.

Ved å fortrenge hjemlige arter og forstyrre økosystemene, kan fremmede arter endre norsk natur. Dette gjelder først og fremst de fremmede artene som er i stand til å reprodusere i Norge. Enkelte arter kan starte en regelrett invasjon, og det er disse som kalles for invasive arter, og som havner på Artsdatabankens svarteliste med høy eller svært høy risiko.

Dersom man planter slike planter i hagen kan de spre seg. 

1. Skriv ut skjemaet og ha det med deg når du er hos et plantesenter.

2. Gi beskjed om at disse plantene ødelegger norsk natur og at de ikke burde selges.

3. Send inn lista til din lokale avis.

Lupin, rynkerose og platanlønn. Det har blitt advart mot dem i årevis, og de står på Artsdatabankens svarteliste. Likevel kan du fortsatt kjøpe dem og andre svært skadelige fremmede arter over disk eller på nett hos forhandlere over hele landet. Det viser Natur & miljøs undersøkelse.

Se listen over versting-planter hos norske hagesentre!

Les mer om fremmede planter og svartelistede planter hos Artsdatabanken

– Svartelistede planter med svært høy risiko burde aldri vært tillatt å selge, fordi de sprer seg og konkurrerer ut naturlige arter. De utgjør en direkte trussel mot vårt biologiske mangfold, og i verste fall presser de ut truede arter. Nå forventer vi at regjeringen skal forby salg av fremmede arter med høy risiko, sier Arnodd Håpnes, biolog og fagleder i Naturvernforbundet.

Les hele saken – Levende forurensning til salgs

Ja – dette er et viktig arbeid. Jeg vil støtte Naturvernforbundet med 100 kroner – gå inn på lenka eller send NATURGAVE 100 til 2377