Grønlandshval

Grønlandshvalen er truet av klimaendringene fordi isen den er tilpasset og avhengig av står i fare for å smelte bort.

Grønlandshval (Balaena mysticetus) 
Rødlistestatus: Sterkt truet (EN)

Grønlandshvalen er perfekt tilpasset et liv i det iskalde nord. Kroppen er polstret med et spekklag som kan bli opptil 50 cm tykt. Disse hvalene lever inni drivisen og har derfor ingen ryggfinne, som andre hvaler har. Det opphøyde pustehullet er også en tilpasning til å leve i isfylte områder. Må den opp for å puste når den svømmer under isen kan grønlandshvalen kan fint bryte seg gjennom et islag på opptil én meters tykkelse!

Grønlandshvalen er en av bardehvalene og den spiser helst krill eller raudåte, som er små krepsdyr som lever i de åpne vannmassene.

Grønlandshvalens liv er sentrert rundt isen, og det vanligste er at hvalene følger iskantens bevegelser gjennom året.

Klimaendringer endrer Grønlandshvalens matfat


Grønlandshvalen lever i isfylte farvann i Arktis. På 1600- og 1700-tallet ble grønnlandshvalen nesten utryddet på grunn av omfattende hvalfangst. I 2015 var ekspertvurderingen at det er under 100 individer av grønlandshval igjen i norske områder. Klimaendringene vil føre til ytterligere problemer for bestanden, for hele dens eksistens er tilpasset et liv i ismassene. Isen beskytter hvalene fra spekkhoggerangrep og isen verner dem mot stormer. Med økende temperaturer blir grønlandshvalen tvunget til å følge isen nordover. Disse havene er dypere enn områdene den lever i i dag, og forskerne frykter at mattilgangen i det dype Polhavet er langt mindre enn i de grunnere havene lengre sør.

Hva kan gjøres?

Vi hjelper grønlandshvalen og alle dyrene som lever i og på isen gjennom å begrense klimaendringene så mye som mulig. Vi bør kanskje også holde ny oljeboring, med tilhørende seismikkstøy og oljesølsrisiko unna grønlandshvalens rike?
 

Her kan du lese om flere havarter som er trua av klimaendringer.

Her kan du lese mer om: