Naturverdiene overlatt til lokal forvaltning

I de fleste nasjonalparker, og i en rekke andre verneområder, har det blitt innført lokal forvaltning med områdestyrer og rådgivende utvalg. Naturvernforbundet har engasjert seg mye i dette arbeidet, både med utformingen av ordningen og gjennom at lokale Naturvernforbundet-medlemmer noen steder er representanter i de rådgivende utvalgene.

Naturvernforbundet har arrangert to seminarer om emnet, og nylig ble et hefte om lokal forvaltning av verneområder ferdig. Heftet beskriver ordningen og gir tips til hvordan man kan bidra for å fremme lokalt naturvern i prosessene. Heftet kan lastes ned her.

Dessverre finnes det en rekke utfordringer med innføringen av lokal forvaltning av verneområder. Naturvernforbundet har derfor i dag sendt et brev til miljøvernminister Erik Solheim for å be om at naturvernorganisasjonene blir representert i de rådgivende utvalgene for alle verneområder, og at det må stilles tilstrekkelige ressurser til disposisjon slik at også frivillige har mulighet til å delta i forvaltningsarbeidet. Les brevet her.