Naturvernforbundet anmelder rømming fra torskeoppdrett

Til tross for pålegg og forsikringer om nye tiltak for å motvirke rømming, er det igjen dokumentert at betydelige mengder av torsk har rømt fra Frengen Havbruks torskeoppdrett i Trondheimsfjorden. – Dette kan være alvorlig miljøkriminalitet, sier leder for Norges Naturvernforbund Lars Haltbrekken. Naturvernforbundet har nå gått til anmeldelse.

Disse minimumskravene mener Naturvernforbundet man må stille til torskeoppdrett:

– Områdene Vestfjorden-Lofoten-Ofoten-Vesterålen, Trondheimsfjorden og Porsangerfjorden må etableres som en sone fri for torskeoppdrett

– Forbud mot etablering av torskeoppdrettsvirksomhet basert på kunstig klekket torsk, med mindre virksomheten er i samsvar med tilrådinger fra Havforskningsinstituttet.

– Forbud mot transport av oppdrettstorsk mellom regionene Vestlandet, Møre/Trondheimsfjorden, Helgeland og Troms/Finnmark.

– Pålegg om bruk av stedegne torskestammer

Les anmeldelsen her (pdf)

– Vi kjenner ennå ikke omfanget av rømmingene, men det meldes nå om mye fiske av oppdrettstorsk i Indre Trondheimsfjord, og da kan det dreie seg om betydelige mengder, sier Haltbrekken.

I 2008 ble det registrert rømming av 257 000 torsk. Til sammenlikning ble det registrert 112 000 rømte oppdrettslaks.

– Det er all grunn til å ta dette på alvor.  I lys av planene om en tredobling av nåværende produksjon, vil tallet for rømt torsk kunne øke dramatisk dersom ikke rømmingen bringes under kontroll, fortsetter Haltbrekken. 

Som med laksen er det store genetiske variasjoner mellom lokale torskestammer. Oppdrettsyngel som transporteres på kryss og tvers langs kysten representerer alvorlige smittetrusler når de rømmer og blander seg med lokal villfisk.

Også i desember 2008 var det rømming fra anlegget på Ytterøya, og det kom forsikringer fra bedriften om at det skulle iverksette tiltak for å hindre ny rømming.

– Det må få strafferettslige konsekvenser dersom dette ikke er tilfredsstillende fulgt opp, mener Haltbrekken, som mener det nå må stilles minimumskrav til torskeoppdrettsnæringen.