– Nei til isbiter fra Svartisen

Naturvernforbundet ber kommunestyret i Meløy si nei til planene om uttak av flere tusen tonn is årlig fra Svartisen. I et brev til politikerne i kommunen fraråder forbundet sterkt å tillate industrivirksomhet i det sårbare fjellområdet.

Et menneske som ser på store isbiter

– Det er nesten ikke til å tro at de vil hakke løs på Svartisen, samtidig som breen smelter i et dramatisk tempo. Bare i fjor trakk breen seg 140 meter tilbake. Å produsere isbiter på denne måten, med CO2-utslipp og støy i den sårbare naturen som rammes så hardt av menneskeskapte klimaendringer, er fullstendig smakløst, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

I et brev til kommunestyret gjør forbundet det klart at saken vil bli påklaget hvis prosjektet får grønt lys. Saken skal behandles i kommunens planutvalg torsdag 14. mars.

– Produksjon av isbiter fra Svartisen vil gi helikopterstøy og tungtrafikk som ikke hører hjemme i sårbar høyfjellsnatur. Det kan vi ikke akseptere, sier Ask Lundberg.

Svaice vil selge isbiter til bruk i drinker på eksklusive restauranter forskjellige over hele verden. Selskapet vil hente ut mer enn 3300 tonn is hvert år. Isen skal tas fra fire forskjellige steder i et uttaksområde på sju kvadratkilometer ved Storglomvatn på nordsiden av isbreen. Fra 1. juli til 1. november skal det tas ut 39 tonn is med helikopter hver virkedag. Det vil medføre 3,2 timer med effektiv flytid daglig, ifølge Svaice.

– Industrivirksomhet med en betydelig helikoptertrafikk i et åpent brelandskap med vide daler hvor støy bærer langt av gårde, vil ha store negative konsekvenser for fugl, dyreliv og naturmangfold generelt, står det i brevet fra Naturvernforbundet.

Les også Naturvernforbundets brev til Meløy kommunestyre.

Rådmannen i Meløy innstiller på å avvise forlaget til reguleringsplan fra Svaice. Nordland fylkeskommune har nedlagt innsigelse i saken på grunn av negative konsekvenser for naturmangfold, landskap, naturopplevelser og friluftsliv. Også Fylkesmannen i Nordland nedla innsigelse, men etter at den tidligere Frp-politikeren Tom Cato Karlsen tok over som fylkesmann, ble det bestemt at innsigelsen vil bli trukket tilbake.

Bli medlem!