Solberg-regjeringen rammer naturen hardt

Fire år med Regjeringen Solberg har svekket naturpolitikken vesentlig og systematisk. Det viser en fersk rapport som Naturvernforbundet, WWF og SABIMA står bak.

Les Naturpolitisk resultatliste 2013-2017 her.
De tre miljøorganisasjonene har gått nøye gjennom regjeringens politikk i den siste fireårsperioden. Den avdekker at Fremskrittspartiet og Høyre systematisk har:
• svekket etablert lovverk som skulle hindre skadelige inngrep
• svekket natur- og miljøforvaltningen
• sett bort fra faglige råd fra egne etater, faglige institusjoner og miljøorganisasjonene når disse rådene ikke har vært i tråd med regjeringens ønsker om nedbygging, og ved fare for overbelastning av naturgrunnlaget.

Både hver for seg, og enda mer når de virker sammen, har disse grepene senket terskelen for inngrep i verdifull natur og svekket beskyttelsen av trua arter. Selv om det også finnes positive eksempler på listen, og selv om samarbeidspartiene Venstre og KrF har dempet og reversert noen av de verste fremstøtene og også fått til viktige forbedringer i statsbudsjettene, er langt de fleste vedtakene negative for naturen. Dette viser seg både i store og små beslutninger. Det handler om utbygging av vassdrag, miljøskadelige subsidier, utlysninger av nye oljeblokker og mye mer.

45 naturskadelige saker
Blant de tunge og mest destruktive sakene på «svartelista» kan nevnes:
– Budsjettet til klima- og miljødepartementet er redusert, og den viktige planavdelingen er flyttet ut
– Fylkesmannen har fått instruks om å legge mindre vekt på miljø i plansaker
– Plan- og bygningsloven er endret, svekker miljøhensyn
– Miljøhensyn overkjøres systematisk i plansaker
– Svekking av vassdragsvernet

17 positive eksempler
Rapporten har også listet opp 17 store og små eksempler der regjeringens naturpolitikk har hatt en positiv retning. Flere av sakene er imidlertid resultat av prosesser som ble igangsatt i forrige stortingsperiode, eller beslutninger Stortinget har fattet og pålagt regjeringen uten at de på forhånd har vært anbefalt av regjeringen.

Venstre og KrF har forbedret
– Både hver for seg, og enda mer når de virker sammen, har disse grepene senket terskelen for inngrep i verdifull natur og svekket beskyttelsen av trua arter. Selv om det også finnes positive eksempler på resultatlisten, og selv om samarbeidspartene Venstre og KrF har dempet og reversert noen av de verste forsøkene fra regjeringen og fått til viktige forbedringer i statsbudsjettene, er hovedtendensen svært klar, står det i rapporten.

– For å stanse tapet av norsk natur og sikre at ingen flere arter dør ut som følge av menneskers handlinger, må neste regjering gjøre om på mye av naturpolitikken som den sittende regjeringen har gjennomført, og ta nye grep for å beskytte norsk natur mot nye ødeleggelser, mener de tre miljøorganisasjonene.