– Stans vannskuterslippet

Folk, fugl og fisk kan gå en støyende sommer i møte. Regjeringen har sluppet vannskuterne løs på strandsonen vår.

Støtt Naturvernforbundets arbeid – trykk her for å bli medlem

– Nå må vi stanse dette vettløse vannskuterslippet, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet. Hun oppfordrer alle kystkommuner til å gjeninnføre de nasjonale forskriftene for vannskuterkjøring.

– Vi må for all del hindre en utvikling med mer villmannskjøring, flere ulykker, mer støy og forstyrrelser av sårbart fugle- og dyreliv liv langs kysten vår, sier Ask Lundberg.

Naturvernforbundets gjennomgang av uttalelsene i høringen viser at folk flest ikke ønsker mer kjøring i strandsonen. Likevel åpner Regjeringen skjærgården vår for vannskuterkjøring, rett ved land. Fredag 19. mai ble det kjent at Regjeringen opphever de nasjonale forskriftene for bruk av vannskuter. Hensikten var å likestille dem med fritidsbåter og la hver kommunene bestemme reglene for vannskuterkjøring i sin kommune. Tidligere var det forbudt å kjøre vannskuter nærmere enn 400 meter fra land. Nå skal man kunne kjøre nesten helt inntil strandkanten, langs øyer og skjær med sjøfugl og badegjester. Det vil fortsatt være forbudt å kjøre mer enn femti meter fra badestrender, men mange frykter massive brudd på denne regelen etter frislippet.

De fleste sier nei
Et stort flertall av kommunene ønsker ikke det nye regelverket. Mer enn åtti prosent av de 84 kommunene som har uttalt seg i høringen sier klart nei. Store byer som Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim sier nei. På hele stripa fra svenskegrensa via Oslo og Kristiansand til Bergen er Drammen den eneste byen utenom Lillesand og Sandnes som synes det er en god ide å slippe støyende vannskutere tett inn på badestrender, fuglereservater og annet. Også reiselivsorganisasjonene og natur- og friluftsorganisasjonene er mot «vannskuterslippet».

Ny trussel for sårbare fugler
Frislippet av vannskutere vil kunne gå hardt ut over ærfugl, terner og andre sjøfugler som sliter langs kysten, i den sårbare perioden med ruging og små unger spesielt. Forskning viser at fuglene langt på vei tilpasser seg småbåttrafikk som i stor grad følger faste seilingsleder, mens skuternes totalt uforutsigbare kjøring stresser dem på en helt annen måte. Mange sjøfugler opplever nå en dramatisk nedgang i bestandene, og flere er havnet på rødlista som utrydningstruede. Det siste de trenger er en ny trussel.


Ærfugler er sårbare for motorferdsel. Foto: Bård Bredesen

Seriøse og grundige høringssvar
Mange av kommunene har hatt grundige lokale prosesser og levert flere sider-lange, grundige uttalelser. Jevnt over forteller kommunene at de ikke har kapasitet eller kompetanse til å utforme eget regelverk, og at strenge nasjonale retningslinjer er det eneste fornuftige. Hvordan skal folk, politi, naturoppsyn og turister forholde seg hvis det blir forskjellige regler i kommunene nedover langs kysten. Det du får lov til på den ene siden av skjæret, kan være forbudt på den andre.

Gjeninnfør det gamle regelverket
Paradoksalt nok kan alle kommuner som ønsker å beholde det gamle regelverket måtte leve med vannskuterkjøring tett innpå land denne sommeren. Det blir neppe tid til å utforme og innføre egne regler før sommeren.

– Vi oppfordrer alle kystkommuner til å gå sammen og gjeninnføre de nasjonale forskriftene så raskt som mulig, sier Ask Lundberg.

Lenke til alle innsendte høringssvar i saken

Nøtterøy kommune har allerede sendt ny vannskuterforskrift på høring som vil gjøre det forbudt å bruke vannskuter nærme land.
Les mer her!

Mer informasjon
Silje Ask Lundberg
Leder i Naturvernforbudet
913 31 729

Christian Børs Lind
Naturvernforbundet
905 77 182
 

Støtt Naturvernforbundets arbeid – trykk her for å bli medlem