Stanset bygging av omstridt skogsbilvei

I går gikk Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) til aksjon og stanset byggingen av en omstridt skogsbilvei gjennom et av de mest urørte områdene i Oslomarka. Nye aksjoner er varslet.

Aksjon mot bygging av omstridt skogsbilvei med Naturvernforbundet

Det er første gang på tretti år at NOA går til aksjon mot ødeleggelse av skog. Tidlig tirsdag morgen tok åtte aksjonister tok seg inn i området ved Dammyrveien og stanset arbeidene som pågikk. En gravemaskin og fire lastebiler arbeidet på den 1,8 kilometer lange veien, som skal gå mellom Sørkedalen og Lommedalen ved Krokskogen. Arbeiderne forlot stedet raskt.

– Vandalisering
Polfarer Liv Arnesen var blant deltagerne på aksjonen.

– Dette var min første aksjon. Jeg har aldri demonstrert slik før, men nå stiller jeg opp for å stanse denne vandaliseringen av natur, sier Liv Arnesen.

Dammyrveien bygges i et av de mest uberørte områdene i Oslomarka. Veien vil skjære gjennom det siste beltet med sammenhengende, veiløs natur mellom Oslo/Bærum og Ringerike.


Liv Arnesen og de andre aksjonistene fra Naturvernforbundet i Oslo og Akserhus. Foto Tor Bjarne Christensen

Vellykket aksjon
– Aksjonen var veldig vellykket. Vi fikk stanset arbeidet, og det var målet med aksjonen i dag. Dette aksepterer vi ikke. Vi vil vise myndighetene og allmenheten at det nå skjer et overgrep i marka, sier Gjermund Andersen, styreleder i NOA.

Det er Løvenskiold som står bak prosjektet. Mer enn seks hundre meter vei er allerede laget, men veibyggingen har ennå ikke nådd den verdifulle Dammyra, hvor veien skal legges inntil Krokskogen naturreservat. NOA mener at veibyggingen er ulovlig, fordi det er gitt tillatelse til den uten at markaloven er vurdert. Ifølge loven skal det tas hensyn til natur, friluftsliv og idrett ved inngrep i Oslomarka. I tillegg mener NOA at det ikke er grunnlag for å bygge veien, fordi nytten for skogbruket er lav.

– Her bygger man en vei, som helt opplagt er ulovlig, sier Andersen.

Aksjon mot Fylkesmannen
Fylkesmannen på sin side mener det ikke er nødvendig med en vurdering av veiens konsekvenser for friluftsliv og naturopplevelse, fordi området er regulert til LNF (landbruk, natur og friluftsformål) i kommuneplanen. NOA har klaget saken i til Sivilombudsmannen og bedt Fylkesmannen om å utsette byggingen av veien til saken er ferdig behandlet. Det har ikke Fylkesmannen villet gjøre. Derfor er det Fylkesmannens behandling av saken som NOA aksjonerer mot. Sivilombudsmannens avgjørelse er ikke ventet før etter sommeren.

Flere aksjoner planlegges
NOA aksjonerte også mot veien den 13. juni, og det er planlagt flere aksjoner i tiden som kommer. NOA har en lang liste med folk som er villige til å være med og stanse veibyggingen. Noen er også villige til å bruke sivil ulydighet for å hindre dette inngrepet.

– Vi håper at vi kan få folk til å aksjonere et par ganger i uka i tiden som kommer, sier Andersen.