Sterk allianse kjemper for bevaring av Rásttigáisá

I helgen var folk fra hele Finnmark, med reindrifta, samepolitikere, naturvernere og tilreisende samlet til sommertreff mot Davvi vindkraftanlegg.

Sommertreffet ble arrangert av Folkeaksjonen mot Davvi vindindustri. Nærmere 80 personer hadde tatt turen til Levajokk Fjellstue ved bredden av Tanaelva for å markere sin støtte for bevaring av områdene ved Rásttigáisá i Finnmark. (Programmet for helgen kan leses her)

Sametingspresident Aili Keskitalo og sametingspresident i Finland Tuomas Aslak Juuso deltok begge på markeringen. I sitt innlegg sa Sametingspresident Aili Keskitalo at kampen mot Davvi vindindustri er svært viktig for sametinget.  

– Sammen er vi sterke og alliansebygging kan redde fjell, vidde og samisk naturgrunnlag fra vindindustrien, sa Kjell Derås fra Naturvernforbundet i Porsangerfjorden i sitt innlegg. Han viste til seieren over vindindustrien da Kalvvatn ble reddet

Det er utenkelig å skulle ødelegge naturen rundt Rásttigáisá med vindindustri var gjengangstonen blant folk som var samlet og som kom fra store deler av Finnmark og også Finland. Folkeaksjonen ble opprettet i vinter og allerede er over 2000 medlemmer av facebookgruppen. 

 

Beaskka Niillas ledet programmet, og holdt selv en innledning som representant fra NSR. – Hvor er folkeskikken når en utbygger kan legge planer om industriutbygging her vi bor og lever, uten at vi får vite om det? spurte Niillas. Han fortalte at første gangen han hørte om planene var gjennom avisa Sagat. Vindindustri her vil ødelegge store områder i Sápmi og ødelgge for reindrifta. Hvor er folkeskikken når vi som lever her ikke blir spurt eller informert men må lese om dette i avisen. Niillas fortalte videre at motstanden i området er sterk og at utbyggingsplanen rammer hardt de som lever i og bruker områdene.

Dorothee Ehrich, fra UIT Norges arktiske universitet fortalte om den kritisk truede fjellreven og hvordan forskerne nå håper at bestanden på Varangerhalvøya sakte øker. Hun sa at de frykter for hva det kan bety for fjellrevens fremtid dersom det blir utbygd på et så stort område der fjellreven nå burde får lov å reetablere seg. (mer info i handlingsplan for fjellrev) Martin Eggen fra Norsk Ornitologisk forening deltok også, og fortalte hvor bekymret de er når det er planer om utbygging i et område der natur og økosystem er så intakt og uforstyrret. Trolig er det både dverggås og snøugle nær eller i området som planlegges utbygd. Arter som er svært sjeldne og truet og som krever sterk innsats fra myndighetene om de skal overleve i norsk natur.  

Fra Naturvernforbundets ledelse deltok generalsekretær Maren Esmark og hun kaller det galskap om Regjeringen gir tillalelse til utbygging

– Områdene nær Rásttigáisá er av de få gjenværende store, sammenhengende og intakte naturområdene vi har i Nord-Europa. I Sápmi trues samisk natur- og kultur av utbygginger som bit for bit ødelegger livsgrunnlaget for vår urbefolkning og for reindrifta. Om Davvi vindanlegg bygges ut vil det være svært ødeleggende. Og, det er vanskelig å tenke seg at Miljømyndighetene som selv legger ned stor innsats for å bevare både dverggås og fjellrev, skal kunne gi sitt samtykke til at mulige leveormåder ødelegges, legger Esmark til.

 

Kontaktpersoner:

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet – sal@naturvernforbundet.no, tlf: 913 317 29

Kjell Derås, Naturvernforbundet i Porsangerfjorden, 99 57 38 55

Gunnar Reinholdtsen, Naturvernforbundet i Sør-Varanger, tlf: 47 46 34 25

Annie Henriken, Naturvernforbundet i Vest-Finnmark, 48 29 61 54

Hanna Støstad, Rådgiver i Naturvernforbundet, hst@naturvernforbundet.no  tlf: 91 78 80 55

Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet, me@naturvernforbundet.no tlf: 97 18 33 79

Les mer: 

Det blir aldri vindkraft ved Rásttigáisá (Kronikk 4.juni 2020)

Stopp vindkraftplanene i Finnmark (Uttalelse fra 13.05.2017)

Finnmarks natur må ikke erstattes med vindindustri (Landsstyreuttalelse 29.09.2017)

Ber NVE stanse planene om Davvi vindkraftanlegg (13.04.2020)

Samleside om konsesjonssøknaden hos NVE

Motvinds samleside om Davvi

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet i Finnmark m.fler

Brev til ST1 som er investor i Davvi vindpark (28.02.2020)

Rapport om vindindustri og reindrift (Norsk versjon 18.juni 2020)

Bieggafápmu vai boazodoallu? (Samisk versjon av rapporten 17.juli 2020)