Enda sikrere på klimaendringene

Lekkasjer fra den neste klimarapporten fra FN viser at forskerne er enda mer sikre på at klimaendringer er menneskeskapt, og anbefaler radikale utslippskutt. – Dette viser at klimaet er det viktigste spørsmålet før valget, uttaler Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet

Jim West/Global Aware

Kunnskapen om klimaendringer blir stadig sikrere. I den andre rapporten fra FNs klimapanel i 1995, var man 50 % sikker på at klimaendringene var menneskeskapt. I 2001-utgaven var man 66 prosent sikre, og i 2007 var man 90 prosent sikre. I årets versjon er sikkerheten oppjustert til 95 prosent.  Forskerne påpeker også at det er sannsynlig at vi får en temperaturøkning på opp mot 4 grader i det kommende århundret, og at bevisene for havstigning er «ubestridelige».

–       Disse lekkasjene tegner et skremmende bilde, men heldigvis er det mye vi kan gjøre. Målet om å begrense temperaturøkningen til maksimum to grader er et kompromiss som innebærer store og ødeleggende endringer for svært mange i verden. Derfor er det viktigere enn noensinne med en ambisiøs klimapolitikk, både i Norge og internasjonalt, sier Haltbrekken.

Norge er klimaversting

Lekkasjene fra klimapanelet viser blant annet at havstigningen øker, at sjøisen i Arktis smelter raskere, og at ekstreme hetebølger lik den i Russland i 2010, kan bli normalt sommerstid. Uten raske utslippskutt, og eliminering av alle klimagassutslipp i god tid før slutten av århundret, kan muligheten glippe for å unngå dramatiske og irreversible klimaendringer. Haltbrekken mener Norge har en unik mulighet til å bremse utviklingen.

–       Det viktigste vi som oljenasjon kan gjøre er å la mye av de allerede oppdagede fossile energikildene bli liggende. To rapporter fra SSB viser at det gir reduserte utslipp både i Norge og verden. Som klimaforskere ved Cicero påpekte i går, eksporterer Norge mer klimautslipp per innbygger enn Saudi-Arabia. Det er uholdbart,  sier Lars Haltbrekken.

Norge må la olje ligge 

Haltbrekken mener det viktigste Norge kan gjøre er å bidra til at 4/5 av våre fossile ressurser blir liggende i bakken. Både Det internasjonale energibyrået og klimaforskere har understreket at vi har oppdaget for mye fossil energi til å unngå klimakatastrofe.

–       Rapporten viser at Norge ikke kan fortsette å være bundet til oljeøkonomien i dette århundret. Hvis vi skal ta den nye FN-rapporten på alvor, må det bety at vi stopper alle nye tillatelser til å lete etter mer olje og gass, og begynner overgangen til et lavutslippssamfunn straks.