10 år på overtid

For drøye 10 år siden nådde de første russiske atomreaktorene ved Kola og Leningrad atomkraftverk den planlagte levetiden sin og skulle etter planen stenge. I stedet bestemte russiske myndigheter seg for å gi dem forlenget driftstillatelse, og i dag driver mer enn 60% av russiske atomreaktorer på overtid.

Av Kjersti Album, Russlandsansvarlig i Naturvernforbundet

Da jeg begynte å jobbe i Naturvernforbundet for 10 år siden, var vi opptatt av framtida til de gamle reaktorene i Nordvest-Russland. Hvorfor var det ingen planer for hvordan reaktorene skulle dekommisjoneres, selv om russisk lov krevde det? Hvordan kunne prosessene åpnes, så lokalmyndigheter og miljøvernere kunne si sin mening om forlenget levetid? På hvilken måte kunne russiske lokalt baserte organisasjoner bidra? Sammen med russiske samarbeidspartnere startet vi prosjektet «Fra lukkede rom til åpenhet», for å fremme åpenhet og deltakelse om framtida til de eldste atomreaktorene i Nordvest-Russland.

Våre russiske samarbeidspartnere har ikke hatt noe lett arbeid, og noen ganger stanger vi hodet i veggen. For de første: alle reaktorene er fortsatt i drift. For det andre: russiske myndigheter har ikke vedtatt en plan for dekommisjonering av de gamle reaktorene.

Men vi har likevel oppnådd mye, og det ønsket vi å fortelle om. På bildet viser vi fram rapporten om hva vi har fått til i løpet av de 10 første årene i prosjektet. Du kan lese den her.

I dag begynte vi diskusjonen om hvilke aktiviteter vi skal prioritere neste år, for det er fortsatt mye å ta tak i av gamle reaktorer og manglende åpenhet. Finansieringen av prosjektet kommer fra Handlingsplanen for atomsikkerhet, via Statens Strålevern. Vi søker støtte for 3 år av gangen, og har finansiering ut 2015. Prosjektet blir nå evaluert for å kunne bli enda mer effektivt.

PS: Selv om ingen atomkraftverk noensinne kan bli helt trygge, er noen verre enn andre. Dette er reaktorer som aldri kan oppgraderes til hva man i vesten anser som et forsvarlig sikkerhetsnivå. Leningrad atomkraftverk har verdens eldste reaktorer av Tsjernobyl-typen, eldre enn de litauiske reaktorene ved Ignalina atomkraftverk som måtte stenge som forutsetning for litauisk EU-medlemskap. Kola atomkraftverk har første- og annengenerasjons trykkvannsreaktorer uten sekundær reaktorinneslutning, samme type er stengt i det tidligere Øst-Tyskland. Ironisk nok brukes sikkerhetstiltak betalt av Norge som argument for å forlenge levetiden til de gamle atomreaktorene, stikk i strid med Stortingets forutsetning for pengestøtten.