Du er her:

Dette mener vi om energi:

Norge er blant landene i verden med høyest energiforbruk pr innbygger, derfor må vårt samlede energiforbruk ned.

Energien vi bruker, må være fornybar.

All energiproduksjon belaster miljøet. Derfor må vi bruke energien på en mest mulig effektiv måte. Vi må utnytte det store potensialet som ligger i energieffektivisering.

Fossile energikilder er begrenset og fører til klimagassutslipp. Skal vi bruke disse energikildene, må klimagassutslippene renses.

Atomkraft innebærer en så stor fare for miljøet at den bør avvikles. Atomkraft er ikke klimavennlig. Klimagassutslippene knyttet til atomkraft er om lag det samme som gasskraftverk, forårsaket av intenst bruk av fossilt brensel under prosesser involvert i gruvedrift, konvertering, anriking, transport og bygging.

Artikkelen ble sist oppdatert: 20.06.2011