Du er her:

Naturvernforbundet gratulerer Nnimmo Bassey med Raftoprisen

I dag ble det klart at Naturvernforbundets mangeårige partner Nnimmo Bassey er tildelt årets Raftopris for sin kamp for menneskerettigheter i Nigeria.

Bilder Nnimmo Bassey til nedlasting:

Nnimmo Bassey

Nnimmo Bassey har gjennom mer enn 20 år kjempet for at oljeindustrien skal rydde opp i de enorme miljøødeleggelsene som folk og natur i Nigeria lider under. Naturvernforbundet er svært glade for at Bassey får Raftoprisen, og er stolte over å kunne bidra til å støtte Basseys arbeid.

Bassey leder den nigerianske miljøorganisasjonen Environmental Rights Action (ERA), og han er også leder av Friends of the Earth International, verdens største sammenslutning av miljøorganisasjoner, som også Naturvernforbundet er en del av. Nnimmo Bassey nyter stor respekt for sitt arbeid, ikke bare blant lokalbefolkningen i Nigerdeltaet og blant sine miljøkolleger, men også blant sine motstandere. Han er en mann som sjelden hever stemmen, men som alltid snakker med stor klokskap og innsikt.

Mangeårig partner

Siden det ble funnet olje i Nigeria på 50-tallet har oljeutvinning pågått med enorme miljøkonsekvenser, og det er anslått at det er utslipp tilsvarende Exxon Valdez-ulykken i deltaet hvert eneste år. Nigerdeltaet er et blant de ti viktigste våtmarksområder i verden. Det bor 31 millioner mennesker i Nigerdeltaet, og oljeforurensningen påvirker både fiskerier og jordbruk, og fratar folk deres tradisjonelle leveveier og inntektsmuligheter. I tillegg er brenning av gass et enormt problem for befolkningen, og fører blant annet til store utslipp av giftige gasser tett på befolkningspunkter.

Naturvernforbundet har gjennom flere år støttet ERAs arbeid mot oljeforurensningen i Nigeria. I samarbeidet står arbeid for å styrke lokalbefolkningen i Nigerdeltaet sentralt, der Bassey og ERA gjennom flere år har drevet informasjon og opplæring om befolkningens rettigheter i dette området.

Keep the oil in the soil

I tillegg jobber Bassey og ERA aktivt overfor nasjonale myndigheter for å bedre den nasjonale forvaltningen, og de kjemper for at oljeselskapene skal ta ansvar for det de påfører den nigerianske befolkningen. Dette er et utfordrende arbeid. De multinasjonale oljeselskapene står sterkt, og oljesektoren er preget av dårlig forvaltning og stor korrupsjon.  ERA utfordrer likevel oljeselskapene, og Friends of the Earth Nederland hjelper nå fire bønder fra Nigerdeltaet til å gjennomføre en rettsak i Nederland for å stille Shell til ansvar for oljeforurensning.

Nnimmo Basseys viktigste budskap for å få slutt på oljeforurensningen er «keep the oil in the soil» - hold oljen i bakken, noe som er et utfordrende budskap i et land som får 80 % av statlige inntekter fra oljeindustrien.