Du er her:

Oppvarming står for omtrent 60% av energibruken i en gjenomsnittlig bolig. Velg riktig oppvarming, og unngå unødvendig varmetap fra boligen.

Oppvarming står for omtrent 60% av energibruken i en gjenomsnittlig bolig. Velg riktig oppvarming, og unngå unødvendig varmetap fra boligen. Foto: Carl-Frederic Salicath

Energieffektivisering

Bruk mindre! Det er det smarteste, billigste og mest miljøvennlige svaret på framtidas energispørsmål.

All energiproduksjon belaster miljøet i mer eller mindre grad. Derfor vil det beste miljøvalget alltid være å redusere forbruket av energi. Med den teknologien vi har til rådighet er det fullt mulig å bruke mye mindre energi på å løse de samme oppgavene. Faktisk er energieffektivisering et bedre ord enn energisparing.

I 2013 lanserte Naturvernforbundet nettsiden Energismart.no for boligeiere som ønsker å spare energi i boligen.

Potensialet for å effektivisere energibruken er enormt - spesielt innen industrien og byggsektoren. Lavenergiutvalget som leverte sin rapport til Regjeringen juni 2009, mente at vi her i landet har muligheten til å halvere energiforbruket i våre bygg i løpet av de neste 30 åra. De konkluderte også med at vi kan senke energibruken i industrien med 20 prosent på 10 år.

Det internasjonale energibyrået IEA har trukket frem energieffektivisering som det viktigste virkemiddelet for å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.08.2018

Nyheter

LarsHaltbrekken 3 Foto Åsa Maria Mikkelsen

Mål uten mening

26.11.2012

Regjeringen la frem sitt mål for energieffektivisering i bygg på fredag. – Regjeringens langsiktige mål er vagt og lite å strekke seg etter, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Moskva-bilde

Vil bygge verdens største kraftverk

26.09.2012

Naturvernforbundet planlegger å bygge «verdens største kraftverk» sammen med sine partnerorganisasjoner i Ukraina, Hviterussland, Russland og Kasakhstan. Dersom de fire landenes potensiale for energieffektivisering utnyttes, vil det tilsvare like mye energi som verdens samlede vannkraftproduksjon.

LarsHaltbrekken 3 Foto Åsa Maria Mikkelsen
Byggmeldinga kom i dag:

Kan spare mye energi i bygg og bolig

15.06.2012

Regjeringa la i dag frem sin Stortingsmelding om bygningspolitikk. - Her viser regjeringa at de tar energisparing på alvor. Energieffektivisering er noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere klimagassutslippene og bevare sårbare naturområder, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

LarsHaltbrekken 3 Foto Åsa Maria Mikkelsen

Energisparepakke til folket

04.06.2012

Naturvernforbundet arbeider for at Stortingets forhandlinger om klimameldingen fører til et nytt forlik med flere tiltak som reduserer klimagassutslippene. – Klimaforliket bør inneholde en energisparepakke med støtte til husholdningene, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. Han oppfordrer partiene til å gjenoppta forhandlingene som ble brutt fredag 1. juni.

LarsHaltbrekken 3 Foto Åsa Maria Mikkelsen

Økt satsing på energieffektivisering

05.03.2012

Energiutvalget som i dag la fram sin rapport for olje- og energiminister Ola Borten Moe framhever viktigheten av økt satsing på energieffektivisering. Det er et betydelig potensial for å redusere energibruken i bygninger og i industrien.

Blokker vinter
Energimerkeordningen ikke riktig innført:

- Den viktigste endringen uteblir

27.09.2011

Forslag til endringer i ordningen med energimerking av bygninger har vært på høring, men den viktigste endringen uteblir.

Kveld og utelys blokkområde

Energiforbruket må ned

23.05.2011

En kald vinter og økonomisk oppgang førte til et rekordhøyt energiforbruk i Norge i fjor, viser tall SSB la fram i dag. – Skal Norge nå sine klimamål, må energiforbruket reduseres, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Hus med solfangere på taket

Midt-Norge trenger en energisparepakke

12.04.2011

Naturvernforbundet, NITO og fylkeskommunene i Trøndelag ber regjeringen utarbeide en energisparepakke for Midt-Norge. – Energieffektivisering er den beste løsningen på kraftsituasjonen i Midt-Norge på kort og lang sikt, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Viser fra 17 til 24 av totalt 35 artikler