Du er her:

Energieffektivisering

Bruk mindre! Det er det smarteste, billigste og mest miljøvennlige svaret på framtidas energispørsmål.

All energiproduksjon belaster miljøet i mer eller mindre grad. Derfor vil det beste miljøvalget alltid være å redusere forbruket av energi. Med den teknologien vi har til rådighet er det fullt mulig å bruke mye mindre energi på å løse de samme oppgavene. Faktisk er energieffektivisering et bedre ord enn energisparing.

I 2013 lanserte Naturvernforbundet nettsiden Energismart.no for boligeiere som ønsker å spare energi i boligen.

Potensialet for å effektivisere energibruken er enormt - spesielt innen industrien og byggsektoren. Lavenergiutvalget som leverte sin rapport til Regjeringen juni 2009, mente at vi her i landet har muligheten til å halvere energiforbruket i våre bygg i løpet av de neste 30 åra. De konkluderte også med at vi kan senke energibruken i industrien med 20 prosent på 10 år.

Det internasjonale energibyrået IEA har trukket frem energieffektivisering som det viktigste virkemiddelet for å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 06.08.2020

Nyheter

LarsHaltbrekken 3 Foto Åsa Maria Mikkelsen

Mål uten mening

26.11.2012 | Sist oppdatert: 26.11.2012

Regjeringen la frem sitt mål for energieffektivisering i bygg på fredag. – Regjeringens langsiktige mål er vagt og lite å strekke seg etter, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Moskva-bilde

Vil bygge verdens største kraftverk

26.09.2012 | Sist oppdatert: 15.04.2014

Naturvernforbundet planlegger å bygge «verdens største kraftverk» sammen med sine partnerorganisasjoner i Ukraina, Hviterussland, Russland og Kasakhstan. Dersom de fire landenes potensiale for energieffektivisering utnyttes, vil det tilsvare like mye energi som verdens samlede vannkraftproduksjon.

LarsHaltbrekken 3 Foto Åsa Maria Mikkelsen
Byggmeldinga kom i dag:

Kan spare mye energi i bygg og bolig

15.06.2012 | Sist oppdatert: 15.06.2012

Regjeringa la i dag frem sin Stortingsmelding om bygningspolitikk. - Her viser regjeringa at de tar energisparing på alvor. Energieffektivisering er noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere klimagassutslippene og bevare sårbare naturområder, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

LarsHaltbrekken 3 Foto Åsa Maria Mikkelsen

Energisparepakke til folket

04.06.2012 | Sist oppdatert: 05.06.2012

Naturvernforbundet arbeider for at Stortingets forhandlinger om klimameldingen fører til et nytt forlik med flere tiltak som reduserer klimagassutslippene. – Klimaforliket bør inneholde en energisparepakke med støtte til husholdningene, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. Han oppfordrer partiene til å gjenoppta forhandlingene som ble brutt fredag 1. juni.

LarsHaltbrekken 3 Foto Åsa Maria Mikkelsen

Økt satsing på energieffektivisering

05.03.2012 | Sist oppdatert: 05.03.2012

Energiutvalget som i dag la fram sin rapport for olje- og energiminister Ola Borten Moe framhever viktigheten av økt satsing på energieffektivisering. Det er et betydelig potensial for å redusere energibruken i bygninger og i industrien.

Blokker vinter
Energimerkeordningen ikke riktig innført:

- Den viktigste endringen uteblir

27.09.2011 | Sist oppdatert: 03.11.2011

Forslag til endringer i ordningen med energimerking av bygninger har vært på høring, men den viktigste endringen uteblir.

Kveld og utelys blokkområde

Energiforbruket må ned

23.05.2011 | Sist oppdatert: 24.05.2011

En kald vinter og økonomisk oppgang førte til et rekordhøyt energiforbruk i Norge i fjor, viser tall SSB la fram i dag. – Skal Norge nå sine klimamål, må energiforbruket reduseres, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Hus med solfangere på taket

Midt-Norge trenger en energisparepakke

12.04.2011 | Sist oppdatert: 14.04.2011

Naturvernforbundet, NITO og fylkeskommunene i Trøndelag ber regjeringen utarbeide en energisparepakke for Midt-Norge. – Energieffektivisering er den beste løsningen på kraftsituasjonen i Midt-Norge på kort og lang sikt, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Viser fra 25 til 32 av totalt 43 artikler