Du er her:

Energieffektivisering

For å løse klima- og naturkrisen må vi bruke energien mer effektivt. Potensialet er stort.

All energiproduksjon belaster miljøet . Derfor vil det beste miljøvalget alltid være å redusere forbruket av energi.  Alle er enige om at det er viktig å spare energi. Det har likevel blitt nedprioritert til fordel for ny kraftproduksjon. Naturvernforbundet jobber for å redusere det totale energiforbruket og en halvering av energibehovet i bygg. 

Satsing på energisparing minimerer behovet for utbygging av vindkraft for å sikre elektrifisering av transport og andre formål. Det frigjør strøm som kan erstatte fossil energi uten å ødelegge naturen. 

Mest å spare i bygg
Bygg er den sektoren som bruker mest energi (80 TWh) og mest strøm (65 TWh) i Norge. Energisparing i bygg kan gi store mengder strøm uten konflikter med utbygging i naturen. Stortinget har vedtatt et mål om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. 

Potensialet er enda større. Det er mulig å halvere energibruken i byggsektoren i løpet av 30 år ved å bygge bedre og gjøre de rette tiltakene i forbindelse med vedlikehold og modernisering, viste Arnstad-utvalget i 2010. Frem til 2050 er det mulig å redusere energibruken i byggsektoren med 39 TWh har NTNU beregnet.

Fordeler med energisparing
•    Reduserer behovet for kraft- og nettutbygging og sparer natur
•    Frigjør energi til å erstatte fossil energi i andre sektorer
•    Gir lavere energiregning
•    Gir økt komfort, med for eksempel bedre isolerte bygninger
•    Gir innbyggere, bedrifter og offentlig virksomhet en mulighet til å være med i kampen for klima og natur
•    Gir arbeidsplasser over hele landet

Hva kan du gjøre? 
Energismart.no er Naturvernforbundets egen nettside med tips til boligeiere som ønsker å spare energi.

Naturvernforbundet mener
For å ta vare på naturen og redusere utslipp må energisparing prioriteres i energipolitikken. 
•    Det må lages en handlingsplan for redusert energibruk i bygg med tilstrekkelige virkemidler for å nå målet om 10 TWh spart i bygg innen 2030. 
•    Enova må få 1 milliard til energitiltak i bygg. 
•    Utvide dagens Enovatilskudd til fullstendig oppgradering av boligen til de som tar ett tiltak av gangen.
•    Borettslag og sameier må bli egen målgruppe i Enovas program.
•    Vurdere nye virkemidler som hvite sertifikater (energispareforpliktelser) hvor energi- eller nettselskap får krav om å gjennomføre tiltak tilsvarende en prosentandel av sitt energisalg, som alternativ til Enova.
•    Det bør etableres en tilskuddordning for kommuner som tilbyr gratis energirådgivning.
•    Elavgiften og nettleien må stimulere til å redusere det totale energiforbruket med lavt fastledd og høyt energiledd.

Hvor mye kraft trenger vi?
Strømforbruket i Norge er på ca. 130 TWh årlig, og det planlegges for økt bruk for å fase ut fossil energi. 

Norge rundt er det planer om batterifabrikker, datasentre, hydrogenproduksjon og annen kraftkrevende virksomhet. Dette kan være næringer og arbeidsplasser som erstatter dagens fossile energibruk. Men omstillingen kan ikke medføre at naturen bygges ned. 

Naturvernforbundets rapport Fossilfritt Norge viser hvordan vi skal klare å erstatte all fossil energi med fornybar energi. En full utfasing av fossil energi innen 2040 er mulig å oppnå uten storstilt utbygging av ny fornybar energiproduksjon, men det forutsetter massiv satsing på energieffektivisering, redusert energibruk i transportsektoren samt en styrt avvikling av petroleumssektoren.

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.05.2021

Nyheter

Bergen og fjorden
Hardanger-mastene:

Energieffektivisering kan minske Bergens kraftbehov radikalt

11.08.2010 | Sist oppdatert: 11.08.2010

– Regjeringens beslutning om å utrede sjøkabel på nytt er gledelig, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. – Utredningene som skal gjøres, må også se på om en omfattende satsing på energieffektivisering i Bergens-området kan gjøre ei ny kraftlinje unødvendig. Beregninger Naturvernforbundet har gjort, tyder nettopp på at det kan være en god løsning.

Lavenergikonferansen
Lavenergikonferansen 2010:

Krafttak for å energieffektivisere Norge

26.03.2010 | Sist oppdatert: 06.08.2012

Både i boliger, næringsbygg og industri er potensialet for å redusere energiforbruket stort. 27. april arrangeres Lavenergikonferansen 2010 med fokus på hvordan Norge skal få fart på arbeidet med energieffektivisering.

Earth_hour_logo_1000-px

Earth Hour - slukk lyset!

26.03.2010 | Sist oppdatert: 26.03.2010

Lørdag kveld vil byer, bedrifter, organisasjoner og enkeltmennesker over hele verden slukke lyset i én time for klimaet. Earth Hour er den største klimakampanjen noen gang. I år er målet en milliard deltakere.

Vil sette i gang store utslipp:

- Trenger energisparing, ikke oppstart av mobil gasskraft!

25.02.2010 | Sist oppdatert: 25.02.2010

Statnett vil søke om å starte de mobile gasskraftverkene. Norges Naturvernforbund synes det er en veldig dårlig idé. - De mobile gasskraftverkene er utslippsbomber, de vil ikke redusere strømprisen, og vi har gode alternativer, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Magnhild_kleppa

Varsler strengere energikrav i bygninger

22.09.2009 | Sist oppdatert: 22.09.2009

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa ba byggebransjen forberede seg på tøffere energikrav i årene som kommer da hun åpnet ”Bygg reis deg”-messen i dag. Naturvernforbundet er fornøyd med statsrådens signaler. - Nå må Kleppa følge opp og konkretisere ambisiøse krav i neste byggeforskrift, sier Audun Randen Johnson, energirådgiver i Naturvernforbundet.

Viser fra 41 til 46 av totalt 46 artikler