Norges første passivhus (Foto: NorOne)

Norges første passivhus (Foto: NorOne).

Energisparing i bygg

Det høres kanskje ut som science fiction. Men med smarte løsninger og teknologi som allerede finnes, kan mange bygg bli selvforsynte, eller til og med produsenter, av energi. Energisparing i bygg er en gladnyhet for både miljøet og lommeboka, men dessverre også en godt bevart hemmelighet for mange.

Norske bygg bruker omtrent 40 prosent av landets samlede energiforbruk, og over halvparten av landets strømforbruk. Får vi ned energibruken i norske bygg, vil vi ha gjort et formidabelt innhogg i Norges totale energiforbruk. Naturvernforbundet har tjenesten Energismart.no for boligeiere som vil spare energi.

Både FNs miljøprogram og EU peker på energieffektivisering i bygg som et av de viktigste klimatiltakene de neste årene, fordi det vil ha stor og umiddelbar effekt. Også i Norge øker fokuset på hvordan man kan bygge hus som bruker betydelig mindre energi enn tidligere, spesielt når strømprisene øker. Jo høyere strømpris, jo mer er det å spare på energieffektivisering!

Mer komfort med mindre energi

Behagelig varme, god belysning og drift av utstyr og ulike apparater kan gjøres med langt lavere energiforbruk. I nye bygg kan energiforbruket reduseres med mer enn 75 prosent. Også i eksisterende bygg kan forbruket av elektrisitet og olje/gass reduseres betydelig. Oljefyring forbys fra 2020. Kanskje dette er en god anledning til å investere i mer miljøvennlig og effektiv oppvarming?

En kWh spart - bedre enn en produsert

Å dekke energibehovet i bygg smartere, mer effektivt og med nye energikilder er ikke bare bra for miljøet. Det er også lønnsomt både for den enkelte forbruker og for samfunnet. Likevel er det alt for få tiltak som gjennomføres. Frigjort energi vil redusere behovet for ny produksjon, og dermed være et tiltak for å bevare norsk natur eller kutte utslipp av klimagasser. Strømmen som vi sparer kan eksporteres, og dermed erstatte mer forurensende energikilder.

Skal frigjøre 20 Alta-kraftverk

Naturvernforbundet mener at vi kan redusere energiforbruket med 10 TWh i løpet av 10 år. Dette tilsvarer produksjonen fra 20 Alta-kraftverk. Flere studier viser at i løpet av 30 år kan energiforbruket halveres fra dagens 80 TWh til 40 TWh. I 2020 blir det også forbudt å fyre med fossil olje. Naturvernforbundet hjelper boligeiere som vil erstatte oljefyren med miljøvennlig oppvarming gjennom tjenesten oljefri.no.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.02.2019

Nyheter

Huset i Blindheimsveien

Tafatt regjering uten nye tiltak for redusert energibruk i bygg

12.10.2017 | Sist oppdatert: 12.10.2017

Stortinget har vedtatt et mål om at vi skal spare 10 TWh i norske bygg innen 2030 fra dagens nivå på ca. 80 TWh. Naturvernforbundet har lenge ventet på regjeringens plan for å nå dette målet. – Det regjeringen kommer med i dette statsbudsjettet er skremmende dårlig. Regjeringen har ingen nye grep for å redusere energibruken i de tusen hjem, sier Silje Ask Lundberg.

Blokk vinter
Statsbudsjettet 2017:

Regjeringen svikter byggsektoren

06.10.2016 | Sist oppdatert: 07.10.2016

Regjeringens forslag til statsbudsjett vil ikke fase ut bruken av fyringsolje i 2020 og sette i gang den store dugnaden for energisparing.

Passivhus

Det haster med nye energikrav

22.05.2015 | Sist oppdatert: 22.05.2015

Naturvernforbundet legger i sin høringsuttalelse til nye energikrav for bygninger vekt på at mer ambisiøse energikrav til boliger og andre bygg er viktig for å unngå unødvendig energisløsing. Framtidens bygg er miljøvennlige, bruker lite energi og den energien som brukes kommer fra den mest miljøvennlige energiproduksjonen tilgjengelig. Direktoratet for byggkvalitet har mulighet til å stake ut kursen for fremtidens nullutslippsbygg gjennom de nye energikravene.

Hjørungavåggata oljefri

Over 20 organisasjoner krever fossilfrie bygg

22.05.2015 | Sist oppdatert: 22.05.2015

Nye energikrav for nybygg og rehabilitering er nå på vei. Over 20 organisasjoner og bedrifter står sammen om et totalforbud mot varmeinstallasjon for fossilt brensel. - Å tillate fossil gass er verken nødvendig eller fremtidsrettet, mens et totalforbud av fossilt brensel vil være mye enklere for byggherrer, næring og myndigheter, mener de 20 organisasjonene.

Hjørungavåggata oljefri

Bygg for framtida!

16.02.2015 | Sist oppdatert: 19.02.2015

Regjeringen la i dag fram sitt forslag til energikrav for nye bygninger. – Strengere energikrav til boliger og andre bygg er viktig for å redusere energiforbruket. Det er bra for både klimaet, naturen, komforten og lommeboka, sier Audun Randen Johnson, energirådgiver i Naturvernforbundet.

Lars haltbrekken energiffektivisering
Ny tilskuddsordning fra Enova

- Vil føre til raskere utfasing av oljefyr

19.12.2014 | Sist oppdatert: 19.12.2014

Enova har lansert sin nye rettighetsbaserte støtteordning for husholdningene: Enovatilskuddet. Naturvernforbundet synes det er bra med en enklere og utvidet støtteordning fra Enova og dette er definitivt en forbedring fra tidligere ordninger.

Oljefri Arendal korps tank

Kan det fikses? Klart vi kan!

19.11.2014 | Sist oppdatert: 19.11.2014

Lørdag 15. november lanserte Naturvernforbundet Oljefri-kampanjen i Arendal ved å vise fram en gammel, rusten oljetank. Kampanjen lot seg høre over halve byen da Froland Skolekorps brukte tanken som slagverk.

Viser fra 1 til 8 av totalt 15 artikler