Norges første passivhus (Foto: NorOne)

Norges første passivhus (Foto: NorOne).

Energisparing i bygg

Det høres kanskje ut som science fiction. Men med smarte løsninger og teknologi som allerede finnes, kan mange bygg bli selvforsynte, eller til og med produsenter, av energi. Energisparing i bygg er en gladnyhet for både miljøet og lommeboka, men dessverre også en godt bevart hemmelighet for mange.

Norske bygg bruker omtrent 40 prosent av landets samlede energiforbruk, og over halvparten av landets strømforbruk. Får vi ned energibruken i norske bygg, vil vi ha gjort et formidabelt innhogg i Norges totale energiforbruk. Naturvernforbundet har tjenesten Energismart.no for boligeiere som vil spare energi.

Både FNs miljøprogram og EU peker på energieffektivisering i bygg som et av de viktigste klimatiltakene de neste årene, fordi det vil ha stor og umiddelbar effekt. Også i Norge øker fokuset på hvordan man kan bygge hus som bruker betydelig mindre energi enn tidligere, spesielt når strømprisene øker. Jo høyere strømpris, jo mer er det å spare på energieffektivisering!

Mer komfort med mindre energi

Behagelig varme, god belysning og drift av utstyr og ulike apparater kan gjøres med langt lavere energiforbruk. I nye bygg kan energiforbruket reduseres med mer enn 75 prosent. Også i eksisterende bygg kan forbruket av elektrisitet og olje/gass reduseres betydelig. Oljefyring forbys fra 2020. Kanskje dette er en god anledning til å investere i mer miljøvennlig og effektiv oppvarming?

En kWh spart - bedre enn en produsert

Å dekke energibehovet i bygg smartere, mer effektivt og med nye energikilder er ikke bare bra for miljøet. Det er også lønnsomt både for den enkelte forbruker og for samfunnet. Likevel er det alt for få tiltak som gjennomføres. Frigjort energi vil redusere behovet for ny produksjon, og dermed være et tiltak for å bevare norsk natur eller kutte utslipp av klimagasser. Strømmen som vi sparer kan eksporteres, og dermed erstatte mer forurensende energikilder.

Skal frigjøre 20 Alta-kraftverk

Naturvernforbundet mener at vi kan redusere energiforbruket med 10 TWh i løpet av 10 år. Dette tilsvarer produksjonen fra 20 Alta-kraftverk. Flere studier viser at i løpet av 30 år kan energiforbruket halveres fra dagens 80 TWh til 40 TWh. I 2020 blir det også forbudt å fyre med fossil olje. Naturvernforbundet hjelper boligeiere som vil erstatte oljefyren med miljøvennlig oppvarming gjennom tjenesten oljefri.no.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 04.02.2019

Nyheter

Foto Petter Halvorsen 2

Bygde nytt miljøhus

30.11.2012 | Sist oppdatert: 07.01.2013

Da huset til Leif Bryn brant ned, bestemte han seg for å at det nybygde huset skulle bli et miljøhus.

LarsHaltbrekken 3 Foto Åsa Maria Mikkelsen

Mål uten mening

26.11.2012 | Sist oppdatert: 26.11.2012

Regjeringen la frem sitt mål for energieffektivisering i bygg på fredag. – Regjeringens langsiktige mål er vagt og lite å strekke seg etter, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

LarsHaltbrekken 3 Foto Åsa Maria Mikkelsen
Byggmeldinga kom i dag:

Kan spare mye energi i bygg og bolig

15.06.2012 | Sist oppdatert: 15.06.2012

Regjeringa la i dag frem sin Stortingsmelding om bygningspolitikk. - Her viser regjeringa at de tar energisparing på alvor. Energieffektivisering er noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere klimagassutslippene og bevare sårbare naturområder, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

LarsHaltbrekken 3 Foto Åsa Maria Mikkelsen

Energisparepakke til folket

04.06.2012 | Sist oppdatert: 05.06.2012

Naturvernforbundet arbeider for at Stortingets forhandlinger om klimameldingen fører til et nytt forlik med flere tiltak som reduserer klimagassutslippene. – Klimaforliket bør inneholde en energisparepakke med støtte til husholdningene, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. Han oppfordrer partiene til å gjenoppta forhandlingene som ble brutt fredag 1. juni.

Blokker vinter
Energimerkeordningen ikke riktig innført:

- Den viktigste endringen uteblir

27.09.2011 | Sist oppdatert: 03.11.2011

Forslag til endringer i ordningen med energimerking av bygninger har vært på høring, men den viktigste endringen uteblir.

Hus-energitips

Isoler i vinterkulda

02.12.2010 | Sist oppdatert: 06.01.2011

Med rekordkulde over store deler av landet går energibruken opp. Men man kan få ned oppvarmingsbehovet og strømutgifter kjapt ved å gjøre enkle tiltak i boligen. Etterisolering av loftet er et av de letteste og rimeligste tiltakene.

Magnhild_kleppa

Varsler strengere energikrav i bygninger

22.09.2009 | Sist oppdatert: 22.09.2009

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa ba byggebransjen forberede seg på tøffere energikrav i årene som kommer da hun åpnet ”Bygg reis deg”-messen i dag. Naturvernforbundet er fornøyd med statsrådens signaler. - Nå må Kleppa følge opp og konkretisere ambisiøse krav i neste byggeforskrift, sier Audun Randen Johnson, energirådgiver i Naturvernforbundet.

Viser fra 9 til 15 av totalt 15 artikler