Du er her:

Bygde nytt miljøhus

Da huset til Leif Bryn brant ned, bestemte han seg for å at det nybygde huset skulle bli et miljøhus.

Med hjelp fra Naturvernforbundet og forsikringsselskapet WaterCircles gikk Bryn i gang med å finne hvilke miljøvennlige løsninger han kunne ta i bruk.  Leif var interessert i å tenke miljø og møtte Naturvernforbundet for råd tidlig i prosessen. Dermed kunne Bryn også påvirke entreprenøren sine innkjøp og dermed få miljøløsninger uten at det kostet så mye mer penger.

Her er noe av det Bryn gjorde med det nye huset:

  • Vannbåren varme i gulvene
  • Led-belysninger i hele huset
  • Ny kakkelovn
  • Ekstra fokus på tetting av vinduer
  • Balansert ventilasjon med varmegjenvinner
  • Dobbel utvendig vindusperre

Se film med det nyoppbygde huset her

 

Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet, mener at dette er relativt enkle grep som de aller fleste som skal pusse opp eller bygge ny bolig kan gjennomføre.

– Det som er ekstra positivt med denne saken, er at nå har også entreprenøren kunnskap om hvilke miljøvennlige løsninger som finnes, og de kan dermed ta det i bruk for alle kundene sine. sier Maren Esmark.

Samarbeid gir resultater

Naturvernforbundet har lang tradisjon for å samarbeide bredt med ulike aktører i samfunnet for å nå resultater i miljøsakene vi jobber med. Vi inngår samarbeid med organisasjoner og bedrifter og inngår allianser med ulike aktører som er opptatt av de samme sakene som oss. Vår erfaring er at partnersamarbeid og allianser gir oss sterkere gjennomslagskraft og at vi i samarbeid finner de beste løsningene for naturen og miljøet.


 

Artikkelen ble sist oppdatert: 07.01.2013