Du er her:


Foto: Jan Helge Rambjør

Energimerkeordningen ikke riktig innført:

- Den viktigste endringen uteblir

Forslag til endringer i ordningen med energimerking av bygninger har vært på høring, men den viktigste endringen uteblir.

Energimerkeordningen innebærer at alle boliger og yrkesbygg som selges eller leies ut skal ha en energiattest som sier noe om byggets energistandard og oppvarmingsløsning. Ordningen ble vedtatt i desember 2009 og forskriften trådde i kraft 1. juli 2010.

I 2009 ble Norge dømt i EFTA-domstolen fordi ordningen ikke var innført. Nå kan vi bli trukket for domstolen på nytt fordi den ikke er innført på riktig måte. Energimerking skal gjøres av uavhengige eksperter, men i Norge kan boligeiere merke boligen sin selv.
– Norges mangelfulle innføring av energimerkeordningen er et tegn på at det ikke satses nok på å redusere energiforbruket i bygg, sier Audun Randen Johnson, energirådgiver i Naturvernforbundet.

Energimerkeordningen er en del av EUs bygningsenergidirektiv. Ifølge bygningsenergidirektivet skulle Norge ha innført en energimerkeordning for bygg allerede i 2006. I mai 2009 ble Norge dømt i EFTA-domstolen for ikke å ha innført direktivet i tide. Nå er vi i 2011, og EFTAs overvåkingsorgan (ESA) kritiserer Norge for at løsningene som er valgt ikke tilfredsstiller kravene i direktivet. I sommer sendte de en siste advarsel til Norge. Dersom de nødvendige endringene ikke blir gjennomført kan ESA bringe saken inn for EFTA-domstolen.

Ikke tilstrekkelige endringer
I høringsrunden på energimerkeordningen som nå er avsluttet er det derfor foreslått flere endringer for at den norske ordningen skal samsvare med direktivet, men disse endringene er ikke tilstrekkelige. Det mest problematiske er at boligeiere i Norge selv kan merke boligen sin, mens kravet er at dette skal gjøres av uavhengige eksperter.
– Det skulle bare mangle at ordningen tilfredsstiller kravene i bygningsenergidirektivet. Vi synes det er beklagelig og merkelig at Norge ikke har lagt opp til en ordning hvor energiattesten utarbeides av uavhengige og kvalifiserte personer slik direktivet krever, sier Johnson.

Naturvernforbundet har helt siden første høringsrunde på energimerkeordningen påpekt at løsningen med egenmerking av boliger må endres. ESA gjør det klart at denne løsningen er i strid med direktivet. Ifølge ESA har Norge også selv erkjent at energimerking av eksperter vil gi mer nøyaktige og pålitelige energiattester med en høyere kvalitet.

– Energimerking av uavhengige og kvalifiserte personer er en forutsetning for at ordningen får forsvarlig faglig innhold og troverdighet. For at energimerkeordningen skal gi redusert energiforbruk, må det utarbeides gode tiltakslister for hvordan byggene skal få en bedre energiattest, og tiltakene må iverksettes, fastslår Johnson.

Les Naturvernforbundets høringsuttalelse her

Artikkelen ble sist oppdatert: 03.11.2011