Du er her:


Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Energisparepakke til folket

Naturvernforbundet arbeider for at Stortingets forhandlinger om klimameldingen fører til et nytt forlik med flere tiltak som reduserer klimagassutslippene. – Klimaforliket bør inneholde en energisparepakke med støtte til husholdningene, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. Han oppfordrer partiene til å gjenoppta forhandlingene som ble brutt fredag 1. juni.

I forhandlingene har det i følge mediene kommet forslag om økt satsing på energieffektivisering.
– Økt satsing på energieffektivisering er noe av det viktigste et nytt klimaforlik kan inneholde. Det vil få fart på arbeidet med å spare energi i de tusen hjem, sier Haltbrekken. - De som bytter ut gamle vinduer eller etterisolerer boligen sin, bør bli rikelig belønnet for dette.

Klimameldingen er tydelig på at energikravene til nye bygninger skal bli strengere med passivhusnivå i 2015 og nesten null energinivå i 2020, men det hjelper lite for alle de husene som står i dag og som skal stå i mange år.

Naturvernforbundet har derfor sammen med Byggenæringens Landsforening (BNL) etterlyst en energisparepakke som sørger for at vi får:

  •  Tallfestede mål for energisparing i Norge slik at vi har noe konkret å arbeide mot. I klimameldingen står det bare at energibruken skal reduseres vesentlig. Potensialstudier viser at forbruket kan reduseres fra dagens 80 TWh til 70 TWh i løpet av 10 år.
  • Støtte til energisparing i husholdningene. Alle er enige om at den mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes. Da bør de som sparer energi ved å legge ekstra isolasjon, skifte gamle vinduer og installere styringssystemer få minst like mye i støtte som de som produserer energi. Støtten kan komme direkte fra Enova, i form av skattefradrag eller gjennom et marked for hvite sertifikater, såkalte energisparebevis.
  • Gratis tilbud om energirådgivning til alle. Naturvernforbundet driver i dag i samarbeid med Asker kommune en slik tjeneste. En evaluering av tjenesten på oppdrag for BNL viser at 90 % av de spurte sier de ville anbefalt den til andre, men 60 prosent mener økonomiske støtteordninger er nødvendig for at de skal gjennomføre flere energisparetiltak.

Naturvernforbundet har tidligere levert en lang liste med forslag til et nytt klimaforlik og arbeider hardt for at det nå kan bli bred enighet om ytterligere klimatiltak.

Artikkelen ble sist oppdatert: 05.06.2012