Du er her:


Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Mål uten mening

Regjeringen la frem sitt mål for energieffektivisering i bygg på fredag. – Regjeringens langsiktige mål er vagt og lite å strekke seg etter, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

I klimaforliket som ble inngått på Stortinget i juni ble regjeringen bedt om å sette et mål for energieffektivisering i bygg i løpet av året. Et slikt mål har vært etterlyst lenge av både Naturvernforbundet og byggenæringen. Alle har vært enige om at det trengs konkrete mål og flere studier har vist at vi kan spare mye energi der vi bor og jobber.

– Energisparing vil føre til færre naturinngrep og reduserte klimagassutslipp. Potensialet er stort. Da er det skuffende at regjeringen lar denne sjansen gå fra seg til å sette et konkret mål for energisparing som de kan strekke seg etter, sier Haltbrekken.
Regjeringens overordnede og langsiktige mål er at «nye bygg skal være bærekraftige med et lavt avtrykk på miljøet i hele byggets levetid». Ambisjonen er at «energibruken per kvadratmeter skal være vesentlig lavere i 2040 enn i dag». Det er lite ambisiøst og lite konkret.

– Flere studier har vist at det totale energiforbruket i norske bygninger kan halveres frem mot 2040. Vi regner med at regjeringen legger det til grunn for det videre arbeidet og kommer med nye virkemidler som satser på energisparing i de tusen hjem. Støtten til de som sparer energi bør være minst like høy som støtten til de som produserer energi, sier Haltbrekken.
Regjeringen viser også til at det de har gjort de siste årene og vedtatt å gjøre fremover gir en energieffektivisering på 15 TWh fra 2010 til 2020. De ser på differansen mellom energiforbruket hvis alle bygg ble satt opp etter standarden fra 1997 og energiforbruket med de tiltakene som er gjennomført siden da og frem mot 2020. De sier ingenting om hva det totale energiforbruket vil være i 2020.

– Det er positivt at regjeringen vil spare energi og at kravene til nye bygg blir strengere, men vi er skuffet over at regjeringen ikke setter et konkret mål for hvor mye energi vi skal bruke i 2020. Det er skuffende hvis regjeringen ikke vil gjøre mer de neste årene enn de allerede har lagt opp til, sier Haltbrekken.
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.11.2012