Du er her:


Tips til energisparing

1. Kartlegg forbruket
Kunnskap om eget forbruk er et godt utgangspunkt for å finne fram til riktige tiltak. Strømforbruket kan enkelt avleses på strømmåleren. På regningen fra nettselskapet er forbruket vist grafisk. Det er mulig å måle forbruket for hvert enkelt elektrisk apparat ved å kjøpe en måler som settes i støpselet (ca  200 kr).  Bestill gjerne en Enøk-analyse for å få en ordentlig situasjonsrapport og tiltaksplan.  Erfaring viser at kartlegging av eget forbruk gir økt bevissthet og forbruket reduseres gjerne med 10 %.

Bygg har lang levetid. Det er derfor spesielt viktig å stille energikrav ved oppussing, vedlikeholdsarbeider og nye anskaffelser. Ofte vil noen ekstra tiltak gi betydelig reduksjon i energiforbruket i mange år framover. Alle bygg bør ha en energiplan som beskriver hvilke tiltak som bør gjøres umiddelbart og hva som skal gjøres i forbindelse med vedlikehold og utskiftninger i årene framover.

Dette kan du gjøre:
- Få en oversikt over samlet forbruk.
- Finn ut hva energien går til.
- Få hjelp til å gjøre en ENØK analyse.
- Sett opp en plan over tiltak på kort og lang sikt.


2. Styr energien
Ikke alle rom og apparater er i bruk hele tiden. Med god energistyring vil varme, ventilasjon, lys og stand-by funksjoner reguleres etter bruksmønster og behov. I mange tilfelle vil dette alene redusere energibruken med hele 20 prosent.

Dette kan du gjøre:
- Montere termostatstyring på varme.
- Senke temperaturen om natten (timer/termostat).
- Senke temperaturen i ubrukte rom (timer/termostat).
- Slukke lys i ubrukte rom (timer/bevegelssensor).
- Redusere lysbruk i dagslys (lyssensor).
- Slå helt av TV, HiFi og PM m/utstyr (kontakt med av-på bryter).


3) Reduser varmetapet
Mellom halvparten og to tredeler av energiforbruket i en husholdning går til oppvarming av rom og tappevann. Romvarmen lekker i første rekke ut gjennom tak og vinduer.  Hus bygd før midten av 90-tallet trenger etterisolering.  Et åpent loft gjør etterisolering enkelt. Vinduer utgjør i en vanlig bolig under 20 % av overflaten, men står for over 40 % av varmetapet.  Termoruter (før midten av 90-tallet) er kalde. Nye energiglass reduserer varmetapet gjennom vinduene med 50-75 %.

Dette kan du gjøre:
- Etterisoler tak/loft. Isolasjonstykkelsen bør være 40-50 cm.
- Etterisoler vegger.  Isolasjonstykkelsen bør være 25-30 cm.
- Termoruter er kalde og bør skiftes ut med energiglass.
- Finne de verste ”kuldebroene” (overganger/hjørner) og isoler dem.
- Finne luftlekkasjer og tettes dem (Termografering er et godt hjelpemiddel).


4. Gjenvinn varme
Mye varme går ut av bygget gjennom ventilasjon og avløpsvann. Et balansert ventilasjonsanlegg forvarmer den kalde friske luften som kommer inn med den varme brukte luften på vei ut. På samme måte vil en varmeveksler gjenvinne varmen i avløpsvann fra dusj, bad og vaskemaskiner. Slik kanenergiforbruket reduseres med 30 til 50 %.

Dette kan du gjøre:
- Bruk et balansert ventilasjonsanlegg & varmegjenvinning.
- I ventilasjonsanlegg med kun avtrekk, kan varmen gjenvinnes med varmepumpe.
- Monter varmeveksler på avløp fra dusj og vaskemaskiner.


5. Velg effektive lyskilder og apparater
Det er fortsatt mange vanlige glødepærer i bruk. En glødepære omdanner 5 % av energien til lys, resten blir varme. Sparepærer og LED-lys kan kutte energibruken til belysning med 70 til 90 prosent.  LED egner seg spesielt som alternativ til halogen i downlight/spot. Husk at brukte sparepærer skal returneres til forhandler.

Energiforbruket for hvitevarer varierer mye. Velg de beste ved nyanskaffelser.  For kjølskap og frysere er ikke kategori A lenger best. Den nye A++ bruker 40 % mindre strøm.  På annet utstyr som TV, Hi-FI og PC med ulikt tilbehør er det også stor variasjon i strømforbruket under bruk og i stand-by modus.

Dette kan du gjøre:
- Velg alltid beste energimerke (A++ for kjølemøbler).
- Velg kumfryser, den bruker 40 % mindre strøm enn et fryseskap i samme energiklasse.
- Sjekk at apparatet bruker minimalt med strøm i stand-by modus (> 1W).
- Velg sparepærer, lysrør og LED-belysning.
- LED egner seg spesielt som alternativ til halogen i downlight/spot  (redusert brannfare og er ikke spesialavfall etter bruk).


6. Ta i bruk nye varmekilder
I eksisterende bebyggelse er det vanskelig helt å unngå behov for tilført varme i vintersesongen. Oppvarming med direkte strøm (panelovner og varmekabler) bør unngås på linje med bruk av fossilt brensel som olje og gass. Heldigvis fins det mange gode alternativer som kan redusere eller helt erstatte strøm og olje.

Dette kan du gjøre:
- Skift brenneren på oljekjelen til en ny pelletsbrenner.
- Skift ut parafinkamin med en pelletskamin.
- Bruk en rentbrennende vedovn.
- Velg  varmtvannsbereder eller varmesentral forberedt for ulike energikilder.
- Velg pelletskaminer og vedovner som også varmer tappevannet.
- En solfanger på 3-4 m2 er nok til å dekke 50 % av familiens varmtvannsbehov.  
- Installer en varmepumpe som tredobler varmeutbyttet av strømmen.


7. Brukeradferd
Å tilpasse egen adferd har stor betydning for energiforbruket i bygg. Forbruket kan øke med 50-100 % som følge av ubevist bruk av bygget. Brukeradferd omfatter ting som å ta på seg tøfler når man fryser på tærne, unngå å la varmtvannet renne eller dusje i timevis, fylle vaskemaskinen helt før start, slå helt av utstyr som ikke er i bruk. Ofte er det lite som skal til for å endre en vane som har stor betydning for energiforbruket.

Dette kan du også gjøre:
- Bli medlem av Norges Naturvernforbund!
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 22.07.2010