Du er her:

Varsler strengere energikrav i bygninger

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa ba byggebransjen forberede seg på tøffere energikrav i årene som kommer da hun åpnet ”Bygg reis deg”-messen i dag. Naturvernforbundet er fornøyd med statsrådens signaler. - Nå må Kleppa følge opp og konkretisere ambisiøse krav i neste byggeforskrift, sier Audun Randen Johnson, energirådgiver i Naturvernforbundet.

Regjeringens ambisjon er at alle nye bygg i 2020 skal være passivhus. Statsråd Kleppa vil i løpet av høsten sette ned en gruppe med representanter fra myndigheter, næring og miljøorganisasjoner som skal utarbeide en tidsplan for å nå målet om passivhus innen 2020. Norges Naturvernforbund bidrar gjerne i arbeidet. Vi har tidligere tatt initiativet til at Olje- og energidepartementet satte ned Lavenergiutvalget. Utvalget la før sommeren frem forslag til hvordan energiforbruket i bygg kan halveres innen 2040.

Blant forslagene til Lavenergiutvalget er en forhåndsannonsert trinnvis skjerpelse av byggeforskriftene. Utvalget mener krav om lavenergibygg fra 2012 og passivhus fra 2017 bør vurderes.

- Bygg har lang levetid. Det vi bygger i dag må tilfredsstille morgendagens krav. Derfor er det viktig med strenge energikrav og vi forventer at Kleppa følger opp Lavenergiutvalgets anbefalinger, sier Audun Randen Johnson. - Det er særlig viktig at bransjen så tidlig som mulig forberedes på hva de må forholde seg til. Kravene i neste byggeforskrift bør derfor varsles allerede nå.

Lavenergiutvalgets rapport

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 22.09.2009