Du er her:

Lars Haltbrekken

Ny tilskuddsordning fra Enova

- Vil føre til raskere utfasing av oljefyr

Enova har lansert sin nye rettighetsbaserte støtteordning for husholdningene: Enovatilskuddet. Naturvernforbundet synes det er bra med en enklere og utvidet støtteordning fra Enova og dette er definitivt en forbedring fra tidligere ordninger.

For første gang ser vi en helhetlig og enkel støtteordning som er enklere for husholdningene å benytte, samt med mulighet for å få støtte basert på kombinasjoner av flere tiltak.

– Dette er positive signaler fra Enova og vi håper at den nye ordningen vil bistå i å sette opp tempoet til utfasing av oljefyring i norske hjem. Klimagevinsten ved slike tiltak kan være stor og det er viktig at det tilrettelegges for fornybare oppvarmingsløsninger, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet synes det er bra at Enova nå vil støtte flere tiltak som gjør at vi kan spare mer energi. Denne ordningen er allikevel ikke det store løftet som trengs og som regjeringen tidligere har lovet med et skattefradrag for enøktiltak. Naturvernforbundet ser på dette som en start og mener at ordningen må utvides ytterligere. Blant annet bør det også gis støtte til isolering og utskiftning av vinduer. Energisparing er viktig både for å redusere klimagassutslipp og spare natur for kraftutbygginger. Naturvernforbundet vil arbeide videre for at det enorme potensialet for energisparing blir realisert.

 Vi må ikke glemme at den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Vi vet også at de mest effektive energi-tiltakene handler om å redusere varmetapet og boligens energibehov. Derfor burde passive tiltak som handler om å redusere energiforbruket, blitt verdsatt aller høyest av Enova når det gjelder økonomisk støtte. Dessverre er ikke dette tilfellet, sier Haltbrekken.

Positivt:

+ Støtte til fjerning av oljekjel/tank og parafinkamin/tank.

+ støtte til flere oppvarmingsløsninger (avtrekksvarmepumpe og bioovner med vannkappe)

+ støtte til varmegjenvinning fra gråvann

+ støtte til fornybar strømproduksjon (+ at den er teknologinøytral)

+ at det er mulig å kombinere tiltak og oppnå en høyere støttesum.

+ at støtten er rettighetsbasert

Negativt:

- Ingen støtte for etterisolering av loft og etasjeskiller, sammen med vindtetting.

- Ingen støtte for energieffektive vinduer.

- Ingen støtte for etterisolering av vegg – utvendig eller innvendig, sammen med vindtetting.

For mange vil det være alt for utfordrende å gå i gang med en omfattende rehabilitering – opp til TEK 10 eller passivhusstandard, som i dag er de tiltakene Enova støtter. Det er da synd at Enova ikke også gir støtte til de mindre omfattende passive energieffektiviseringstiltak.

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.12.2014