Du er her:


Foto: Dag Arne Høystad

Midt-Norge trenger en energisparepakke

Naturvernforbundet, NITO og fylkeskommunene i Trøndelag ber regjeringen utarbeide en energisparepakke for Midt-Norge. – Energieffektivisering er den beste løsningen på kraftsituasjonen i Midt-Norge på kort og lang sikt, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

På oppdrag av fylkeskommunene i Trøndelag har Siemens laget en rapport som viser at det er et stort potensial for energieffektivisering i industrien i Trøndelag. Rapporten peker på hvordan det kan satses på miljøvennlige løsninger som vil bedre forsyningssikkerheten og styrke industri og næringsliv i regionen. I et brev til olje- og energiminister Ola Borten Moe
ber Naturvernforbundet, NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune regjeringen utarbeide en energisparepakke for Midt-Norge.

– Vi mener at Midt-Norge kan bli et utstillingsvindu for klimavennlige energiløsninger med målrettet satsing på energieffektivisering, basert på høy faglig kompetanse i industri, byggenæring og næringsliv, fastslår Haltbrekken.

Kan reduseres med 26 prosent

Hovedkonklusjonene fra Siemensrapporten er at industrien i Trøndelag kan redusere det elektriske forbruket med 26 prosent. Rapporten foreslår å forenkle Enovas søkeprosess og øke taket på støtteordninger i en begrenset periode.

– Naturvernforbundet har i flere år etterlyst en plan for miljøvennlig håndtering av energisituasjonen i Midt-Norge. Myndighetene har latt problemet vokse uten å ta tak i det. Sammen med flere aktører etterlyser vi nå handling slik at vi ikke havner i den samme situasjonen også nestevinter, sier Haltbrekken.

Les brevet her

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.04.2011