Du er her:

Vil sette i gang store utslipp:

- Trenger energisparing, ikke oppstart av mobil gasskraft!

Statnett vil søke om å starte de mobile gasskraftverkene. Norges Naturvernforbund synes det er en veldig dårlig idé. - De mobile gasskraftverkene er utslippsbomber, de vil ikke redusere strømprisen, og vi har gode alternativer, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

På en pressekonferanse i dag varslet Statnett at de vil sende en søknad til Olje- og energidepartementet om å øke beredskapen til de mobile gasskraftverkene i Midt-Norge. Disse gasskraftverkene vil kunne føre til utslipp på over 700 000 tonn CO2 i året. Mens det danske kullkraftverket Nordjyllandsverket slipper ut 551 gram CO2 / kWh, vil de mobile gasskraftverkene slippe ut hele 697 gram CO2 / kWh.

-  Det er ingen krise at strømmen koster mer enn normalt. Det som er krise, er at verden rammes av klimaendringer. Da er ikke løsningen å starte utslippsbombene som de mobile gasskraftverkene er, fastslår Haltbrekken.

Naturvernforbundet foreslår i stedet at Midt-Norge blir et satsingsområde for klimavennlige energiløsninger. Naturvernforbundet har i flere år etterlyst en plan for miljøvennlig håndtering av energisituasjonen i Midt-Norge. Myndighetene har latt problemet vokse uten å ta tak i det.

– Midt-Norge trenger en energisparepakke. Energieffektivisering er den beste løsningen på situasjonen i Midt-Norge på kort og lang sikt, sier Haltbrekken.

Naturvernforbundets egne utregninger viser at det er mulig å spare over 1 TWh bare i husholdningene i Midt-Norge. Det er mer enn de mobile gasskraftverkene kan produsere i løpet av et år.

– Regjeringen har brukt 2,3 milliarder på de mobile gasskraftverkene. De må kunne sette av like mye til energisparing, sier Haltbrekken.

Det er i tillegg høyst usikkert om gasskraftverkene vil redusere strømprisen. Den kraften de produserer, vil ha liten innvirkning, og driftskostnadene er veldig høye. Tilsvarende kraftverk i Danmark har en pris på 2-4 kroner per kWh.

Artikkelen ble sist oppdatert: 25.02.2010