Du er her:

Regjeringens havvindveileder

Ikke glem naturen i havvindpolitikken, sier naturvernorganisasjoner

Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening mener at utbygging av havvind potensielt kan få alvorlige miljøkonsekvenser for blant annet sjøfugl og sårbare marine økosystemer. Derfor bør regjeringen utvikle et helhetlig kunnskapsgrunnlag og en strategisk overordnet plan for havvind som ivaretar naturmangfold, før nye områder åpnes. Erfaringer både fra utlandet og fra de første norske havvindanleggene må legges til grunn.

Konsesjonssystemet for vindkraft på land har tillatt utilgivelige inngrep i norsk natur. Samtidig har forvaltningen av havområdene våre ført til store arealkonflikter. Næringsvirksomhet og klimaendringer har gitt en kraftig nedgang i viktige bestander av fisk og sjøfugl. Når regjeringen skal i gang med konsesjonsbehandling av vindkraft til havs, må føre-var-holdningen legges til grunn.

Områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord er allerede åpnet for havvind, og regjeringen lanserer nå veilederen om hvordan utbyggingen skal skje i praksis. Vi mener at veilederen må inneholde ufravikelige krav om hensyn til natur og økosystem, samt strenge retningslinjer for naturfaglige utredninger. I motsetning til det vi har sett på land, er det viktig at forskningsbaserte, miljøfaglige råd følges i alle prosesser.

Organisasjonene krever at:

  • Hensyn til naturmangfold må ha avgjørende vekt i alle tildelinger
  • Miljødirektoratet må ha ansvaret for å kartlegge naturmangfold og sårbarhet i forbindelse med havvind, og miljømyndighetene må ha reell makt til å avslå naturskadelige utbygginger
  • Naturmangfoldloven må gjøres gjeldende i alle norske havområder, inkludert Norges økonomiske sone
  • Norge må verne 30 prosent av havområdene

Sitater:
- Utbygging av vindkraft på land har ført til enorme konflikter med natur og naturbaserte næringer. Konsesjonssystemet har vist seg å være helt utilstrekkelig for å håndtere miljøhensyn og hensyn til andre næringer. Vi trenger et bedre system denne gangen, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen.

- Det som haster mest er å få på plass marint vern av den viktigste havnaturen og en handlingsplan for hardt prøvede sjøfuglbestander i stor nedgang. Det er derfor urovekkende at en plan for utbygging av vindkraft til havs skal lages først. Det er et tegn på at naturkrisen ikke tas på alvor, sier generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening (NOF), Kjetil Solbakken.

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.06.2021