Du er her:

Naturvernforbundet er sterkt imot NVEs forslag om å åpne inngrepsfrie områder i Vest-Finnmark for vindkraft.

Naturvernforbundet er sterkt imot NVEs forslag om å åpne inngrepsfrie områder i Vest-Finnmark for vindkraft.

Rungende nei til vindkraft i Vest-Finnmarks natur

Da Norges vassdrags- og energidirektorat kom til Finnmark for å informere om mulig utbygging av vindkraft i nord, ble de møtt av et rungende nei til vindkraftplanene i landsdelen.

NVE ble møtt av en massiv motstand mot forslaget om å åpne opp et stort område i Vest-Finnmark for vindkraft under et informasjonsmøte om saken 17. juni. Naturvernere og samiske interesser stod samlet mot NVEs forslag til rammeplan for vindkraft. Naturvernforbundets fylkesledere i Nordland, Troms og Finnmark deltok alle på møtet. De sa klart fra om at det er uaktuelt å bygge vindkraftindustri i området som planen til NVE har utpekt.

Image

Maren Esmark, Geir Jørgensen, Leif Gøran Wasskog, Anne Lise Mortensen, Kjell Derås og Bjørn Økern fra Naturvernforbundet.

– Arealinngrep er den største trusselen mot naturmangfold, sammen med klimaet. Vi må verne om den uberørte naturen som vi har i Norge. Vi har ikke så mye igjen, uttalte Leif Wasskog, fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark, til NRK etter møtet. Se hele innslaget på NRK her.

I sitt forslag til rammeplan for vindkraft på land i Norge har NVE utpekt et område på 2400 kvadratkilometer i Vest-Finnmark som egnet for vindkraft. Området, som ligger i kommunene Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp og Porsanger, er det eneste som ligger inne i rammeplanen i Nord-Norge.

– Nei, vi skal ikke ha vinindustri i nærheten av Porsangerfjorden, og ikke nær Davvi, og ikke i Finnmarks intakte naturområder, sa Kjell Derås fra Naturvernforbundet i Porsangerfjorden.

Det var Olje- og energidepartementet som arrangerte møtet. Møtet var det siste i rekken av informasjonsmøter i landsdelene som rammes av NVEs forslag til rammeplan for vindkraft, som nå er ute på høring. Høringsfristen er satt til 1. oktober.

– Vi håper at departementet og direktoratet lyttet det som ble sagt på informasjonsmøtet. Naturvernforbundet er bekymret for konsekvensene av nasjonal ramme for vindkraft på land. Vi frykter at prosessen kan føre til inngrep og utbygging i stort omfang med alvorlige konsekvenser for natur, artsmangfold, friluftsliv, reindrift og andre naturbaserte næringer, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet. 

Les også: Naturvernforbundet er sterkt imot utbygging av vindkraft i sårbare og verdifulle naturområder

Les også: Kampen om Sørmarkfjellet 

Les også: Krever full stans in vindkraftutbyggingen

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.06.2019