Du er her:

Regjeringens veileder for havvind

Vi må lære av feilene på land før vi tillater vindkraft til havs

Regjeringen legger denne uka fram veileder for havvindutbygging i norske hav. Det er stor utbyggingsiver i havvindbransjen, men havet er sårbart. Naturvernforbundet maner til forsiktighet og ber om mer kunnskap.

- Utbygging av vindkraft på land har ført til enorme konflikter med natur og naturbaserte næringer. Konsesjonssystemet har vist seg å være helt utilstrekkelig for å håndtere miljøhensyn og hensyn til andre næringer. Vi trenger et bedre system denne gangen, sier leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen.
 
Naturvernforbundet frykter at en uvettig havvindutbygging kan får store konsekvenser for allerede sårbare arter og økosystemer i havet. Havområdene er utsatt for et enormt press, særlig fra klimaendringer, fiskeri, olje- og gassvirksomhet, oppdrett, forurensning fra landbruk og industri, og det planlegges dumping av enda mer gruveavfall.
 
De siste årene har vi vært vitne til en dramatisk nedgang i viktige bestander av fisk og sjøfugl. For eksempel har antallet lundefugl falt kraftig, blant annet på grunn av overfiske av silden som lundefuglene spiser. Til tross for dette ligger Norge langt etter målet om 30 % vern av marine arealer som regjeringen går inn for. Nå må føre-var-prinsippet være gjeldende så vi beskytter økosystemene i havet, mener Naturvernforbundets landsstyre, som i helgen vedtok en uttalelse om havvind.
 
- Dette er ikke tiden for å åpne nye områder til havvindutbygging. Det trengs mer kunnskap om effektene av havvindutbygging på arter og økosystemer, og det trengs tilstrekkelige vern av havområdene, sier Gulowsen.
 
Det haster enormt med å kutte i klimagassutslippene. En rask og rettferdig utfasing av petroleumsvirksomhet må starte allerede i høst. Likevel er det redusert forbruk, energisparing og energieffektivisering som må være viktigst for at vi skal nå våre klimamål.
 
- Norge har fortsatt et betydelig potensiale for energisparing i bygg, transport og industri, og ENOVAs midler burde i første rekke gått til ENØK-tiltak. Det er mye fornybar energi som kan hentes ut ved strategisk satsning på energieffektivisering. Vi må også stanse utbyggingen av natur- og klimaskadelige motorveier, sier Gulowsen.

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.06.2021