Du er her:

Fossil energi

Mer enn halvparten av energiforbruket i Norge kommer fra fossile og forurensende energikilder. Utslippene fra oljeplattformene, fra bilene våre og i industrien må reduseres og erstattes av fornybare alternativer.

Fossil energi er en samlebetegnelse på energiproduksjon basert på olje, kull og gass. Fossil energi er totalt dominerende som energikilde. Hele 90 prosent av verdens samlede energiproduksjon består i dag av fossile energikilder. Transport, oppvarming, elektrisitetsproduksjon, industri - fossil energi brukes til å dekke stort sett alle våre energibehov.

Et Norge uten utslipp

Vi må bygge et Norge uten utslipp. Det er sånn vi løser klimakrisen. Vi har løsningene, men det vil kreve en kraftig innsats. Over 100 000 oljefyrer må erstattes med miljøvennlige alternativer. Vi må bytte ut oljeindustri med miljøvennlig industri. Og bilene våre må begynne å bruke miljøvennlig drivstoff.


Artikkelen ble sist oppdatert: 18.07.2011

Nyheter

Arktis
Arktis kan bli isfri om hundre år:

Issmelting fører til større oljepress

06.05.2011

En ny rapport fra Arktisk Råd viser at issmeltingen i Arktis skjer raskere enn tidligere antatt. – De nye funnene burde være en tankevekker for myndigheter som fortsetter å jage nye petroleumsressurser i Arktis, sier Aase Refsnes ved Naturvernforbundets Barentshavskontor.

Lars Halbrekken bredde lofoten

Olje- og energiministeren på rekordjakt uten hensyn til miljø

15.04.2011

Regjeringen har i dag tildelt nye områder til oljeindustrien i 21. konsesjonsrunde. 20 av blokkene som er tildelt har Havforskningsinstituttet frarådet å åpne for oljevirksomhet, deriblant områdene rett sør for Lofoten hvor et oljeutslipp kan få store konsekvenser. – Oljeindustrien får nå boltre seg i sårbare havområder som aldri burde vært åpnet, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Olje og fisk-kart

Olje eller fisk?

23.02.2011

I dag er Folkeaksjonen mot oljeboring, Kystfiskarlaget og næringsliv fra Lofoten, Vesterålen og Senja i Oslo for å møte statsministeren. Han vil blant annet få høre om den store næringskonflikten mellom olje og fiskeri i disse områdene.

Vardebrenning og demonstrasjoner over hele landet:

Massiv markering mot oljeboring

20.02.2011

Lørdag 19. februar brant det på varder fra Agder i sør til Finnmark i nord for å markere motstand mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I løpet av dagen ble det også arrangert demonstrasjoner og fakkeltog over hele landet, og i Svolvær kastet folk seg i det februarkalde havet i protest mot oljeboring. Se bilder fra arrangementene her.

Lars Halbrekken bredde lofoten 2

Ja til kunnskap, nei til olje

26.01.2011

- Vi har nok kunnskap til å si nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. - Oljetilhengerne fremstiller kravet om konsekvensutredning som et ønske om mer kunnskap. Det er det ikke. En konsekvensutredning er første skritt på veien til oljeboring. Hvis det er kunnskap man er ute etter kan vi få mer og bedre kunnskap gjennom forvaltningsplanen, som er langt grundigere og gir mer kunnskap enn en konsekvensutredning.

Oljeplattform

Tillater oljeboring nær viktige gyteområder

18.01.2011

Olje- og energidepartementet trosser flere viktige miljøråd fra regjeringens miljøfaglige etater når de i dag deler ut nye områder til oljeindustrien. Det gis tillatelse til oljevirksomhet nær viktige gyteområder for sild ved Mørebanken. En rekke områder er sårbare og viktige for sjøfugl. Naturvernforbundet mener ordningen med tildelinger i såkalt modne områder må avvikles.

Lars Halbrekken bredde lofoten

Advarer mot partsinnlegg i oljedebatten

12.10.2010

Statoil melder i dag at de kan love 2000 arbeidsplasser til regionen om selskapet får slippe til i de sårbare havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Naturvernforbundet mener oljeindustriens overslag er lite troverdig, og minner om at lignende lovnader ble gjort for Goliat-feltet – men ikke fulgt opp.

Viser fra 57 til 64 av totalt 78 artikler