Du er her:

Fossil energi

Mer enn halvparten av energiforbruket i Norge kommer fra fossile og forurensende energikilder. Utslippene fra oljeplattformene, fra bilene våre og i industrien må reduseres og erstattes av fornybare alternativer.

Fossil energi er en samlebetegnelse på energiproduksjon basert på olje, kull og gass. Fossil energi er totalt dominerende som energikilde. Hele 90 prosent av verdens samlede energiproduksjon består i dag av fossile energikilder. Transport, oppvarming, elektrisitetsproduksjon, industri - fossil energi brukes til å dekke stort sett alle våre energibehov.

Et Norge uten utslipp

Vi må bygge et Norge uten utslipp. Det er sånn vi løser klimakrisen. Vi har løsningene, men det vil kreve en kraftig innsats. Over 100 000 oljefyrer må erstattes med miljøvennlige alternativer. Vi må bytte ut oljeindustri med miljøvennlig industri. Og bilene våre må begynne å bruke miljøvennlig drivstoff.


Artikkelen ble sist oppdatert: 18.07.2011

Nyheter

Lars Halbrekken bredde lofoten 2

Ingen nye blokker til oljeindustrien

11.05.2012 | Sist oppdatert: 14.05.2012

Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Bellona ber regjeringen avlyse hele 22. konsesjonsrunde og ikke tildele noen nye områder til oljeindustrien av hensyn til klima og sårbar natur.

Foto Harald Pettersen  Statoil

Olje viktigere enn fakta

30.03.2012 | Sist oppdatert: 03.04.2012

Olje- og energidepartementet har i dag lyst ut nye områder til oljeindustrien, stikk i strid med rådene fra regjeringens egne etater. - Så lenge oljeindustrien får alt den peker på, vil vi ikke ha en sjanse i havet til å nå våre klimamål, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

LarsHaltbrekken Foto Åsa Marie Mikkelsen

– Lytt til de miljøfaglige rådene, Borten Moe

24.01.2012 | Sist oppdatert: 24.01.2012

Olje- og energiminister Ola Borten Moe la i dag fram oljeindustriens ønskeliste for nye leteområder for olje og gass. – Han bør lytte til de miljøfaglige rådene slik at våre mest sårbare områder spares, sier leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Oljeplattform

Mer olje, mer forurensning

18.01.2012 | Sist oppdatert: 18.01.2012

Oljeindustrien ble i går tildelt det største antall utvinningstillatelser noensinne på norsk sokkel. – Når vi vet at klimagassutslippene må ned og det stadig gjøres nye store oljefunn, er det galskap å la Norges største forurenser få tilgang til enda mer olje og gass, og attpåtil i noen av de mest sårbare områdene, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Naturvern 89

Krever klimagrenser for oljeproduksjonen

09.01.2012 | Sist oppdatert: 12.01.2012

– Det er på tide at klimaet blir styrende for norsk oljeproduksjon, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. Han mener det ikke kan være slik at hver gang det oppdages et nytt stort oljefelt er det nærmest automatikk i at oljen skal tas opp.

Foto Harald Pettersen  Statoil

Oljeindustrien slipper billig unna

10.12.2011 | Sist oppdatert: 10.12.2011

Det er blitt billigere for oljeindustrien i Norge å slippe ut klimagasser. - For å kutte i utslipp må det bli dyrere å forurense, ikke billigere, sier Lars Haltbrekken.

En-samlet-miljøbevegelse_web
Felles innspill til oljemeldinga:

Fra fossil til fornybar energi

11.11.2011 | Sist oppdatert: 11.11.2011

Navnet på oljemeldinga, ”En næring for framtiden”, er betegnende for hvilken dominans petroleumssektoren har i all norsk klima- og energipolitikk. Et økt utvinningstempo som er lagt opp til i petroleumsmeldingen, går på tvers av Norges og verdens klimamål.

Viser fra 81 til 88 av totalt 105 artikler