Du er her:

Fossil energi

Mer enn halvparten av energiforbruket i Norge kommer fra fossile og forurensende energikilder. Utslippene fra oljeplattformene, fra bilene våre og i industrien må reduseres og erstattes av fornybare alternativer.

Fossil energi er en samlebetegnelse på energiproduksjon basert på olje, kull og gass. Fossil energi er totalt dominerende som energikilde. Hele 90 prosent av verdens samlede energiproduksjon består i dag av fossile energikilder. Transport, oppvarming, elektrisitetsproduksjon, industri - fossil energi brukes til å dekke stort sett alle våre energibehov.

Et Norge uten utslipp

Vi må bygge et Norge uten utslipp. Det er sånn vi løser klimakrisen. Vi har løsningene, men det vil kreve en kraftig innsats. Over 100 000 oljefyrer må erstattes med miljøvennlige alternativer. Vi må bytte ut oljeindustri med miljøvennlig industri. Og bilene våre må begynne å bruke miljøvennlig drivstoff.


Artikkelen ble sist oppdatert: 18.07.2011

Nyheter

Fiskebåt, Olenils øy Lofoten

Havforskerne gir oljeindustrien rødt lys

09.05.2010 | Sist oppdatert: 10.05.2010

Havforskningsinstituttet sier stopp for oljeboring i 39 av de totalt 100 områdene som olje- og energiministeren har foreslått å tilby til oljeindustrien. – Dette bekrefter at det er alvorlige konflikter mellom fisk og olje, mener leder i Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Klimaet tåler ikke mer oljeleting

16.04.2010 | Sist oppdatert: 04.12.2018

Det er allerede oppdaget langt mer kull, olje og gass enn det som kan brennes hvis vi skal nå Norges viktigste klimamål - togradersmålet. Selv om alle utslipp fra kullkraftverk stopper i morgen, kan vi fortsatt ikke bruke alle olje- og gassreserver, langt mindre øke dem gjennom å åpne for ytterligere olje- og gassleting.

IStockphoto betale hver gang det brukes

Ny kunnskap styrker oljemotstanden

15.04.2010 | Sist oppdatert: 15.04.2010

Unike korallrev og elendig tilstand for sjøfugl er viktige funn i undersøkelsene fra Lofoten, Vesterålen og Senja som ble lagt frem i dag. – Dette gjør det enda vanskeligere å påstå at oljeboring i disse områdene er trygt, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

Folkeaksjonen overrekker underskrifter utenfor stortinget

53 000 ber regjeringen om oljefritt Lofoten og Vesterålen

06.10.2009 | Sist oppdatert: 06.10.2009

Mandag ble 53 000 underskrifter overlevert Martin Kolberg (AP), Bård Vegar Solhjell (SV) og Trygve Magnus Vedum (SP). - Dette er et ja til Lofoten, Vesterålen og Senja, og et nei til olje og gass, sa leder i Folkeaksjonen Gaute Wahl.

Viser fra 89 til 92 av totalt 92 artikler