Du er her:


Foto: Wikipedia Commons

Mest mulig gass er ikke et klimatiltak

Det internasjonale energibyrået mener at Norges gassproduksjon må øke mindre hvis verden skal nå sine klimamål. Likevel fortsetter oljelobbyen å hevde at Norge bør pumpe opp mest mulig olje og gass for klimaets skyld.

Oljeindustriens varmeste forsvarere hevder stadig at norsk olje- og gassproduksjon er positivt for klimaet. De viser gjerne til tall fra Det internasjonale energibyrået (IEA), som sier at verden vil trenge fossil energi i flere tiår framover. 

Men i motsetning til hva oljelobbyen påstår, sier IEA at Norge må produsere mindre gass enn vi ellers ville gjort dersom verden skal nå sine klimamål. De sier også at EU må redusere forbruket av både kull, olje og gass - ikke erstatte det ene med det andre.

Gasskraftverk i drift

Norge har i dag to gasskraftverk, Snøhvit i Hammerfest og på Mongstad utenfor Bergen. 

I tillegg til de to ordinære gasskraftverkene har Statnett bygd midlertidige gasskraftverk som kan settes iverk i perioder med særlig anstrengte kraftsituasjoner.

Mange år med gasskraftstrid

Gasskraftsaken har vært en helt sentral del av Norges miljødebatt i over 20 år. I 2000 endte det med Bondevik-regjeringens avgang, da Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet valgte å kaste Bondevik på gasskraftsaken. Fremdeles er gasskraftsaken en svært betent sak i norsk politikk.

Hva mener Naturvernforbundet?

Naturvernforbundet mener at gass ikke er en del av klimaløsningen, og at det er fornybar energi, ikke gass, som må erstatte de fossile brenslene.

Les mer: hvorfor ikke norsk gass kan erstatte europeisk kullkraft.

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.01.2015