Du er her:


Foto: Naturvernforbundet

Olje og miljø

Oljeindustriens klimagassutslipp ble nesten doblet fra 1990 til 2007. I dag står næringen for om lag en tredel av de totale norske utslippene. Til tross for at petroleumsnæringen har enorme utslipp og sitter på store økonomiske ressurser, er det ikke satt inn noen betydelige tiltak for å få ned utslippene fra sektoren.

Aktuelt:
Les mer om oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Klimaet tåler ikke mer oljeleting

Det er allerede oppdaget langt mer kull, olje og gass enn det som kan brennes hvis vi skal nå Norges viktigste klimamål - togradersmålet. Selv om alle utslipp fra kullkraftverk stopper i morgen, kan vi fortsatt ikke bruke alle olje- og gassreserver, langt mindre øke dem gjennom å åpne for ytterligere olje- og gassleting.

En fremtid uten olje

Naturvernforbundet arbeider for et Norge hvor det utvinnes langt mindre olje og gass enn i dag. Investeringene er styrt bort fra fossil energi og inn i mer framtidsrettede næringer. Norge er fremdeles en energistormakt, men nå på fornybar energi. Den petroleumsutvinningen som fremdeles finnes på norsk sokkel må være basert på utslippsfri kraft og gir derfor ingen klimagassutslipp.

Vi må ha flere store områder på norsk sokkel som er beskyttet mot olje- og gassvirksomhet som varige petroleumsfrie områder. Dette er de mest sårbare og verdifulle havområdene vi har, og her drives verken leting etter eller utvinning av olje eller gass.

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.10.2017

Nyheter

Vikspollen - Vestvågøy2

Boring for klimaets skyld?

14.06.2011

Samtidig som norske utslipp av klimagasser øker, ruller Statoil ut en svær annonsekampanje for å fortelle oss at klimaødeleggende olje og gass er helt nødvendig om verden skal få nok energi, skriver Lars Haltbrekken og Elisabeth Sæther i denne kronikken.

Oljeplattform

Mer miljørefs til Statoil

08.06.2011

Statoil bryter flere miljøregler på sine oljeplattformer. Det sier Klima- og forurensningsdirektoratet etter å ha kontrollert boreplattformer i Norskehavet.

Arktis
Arktis kan bli isfri om hundre år:

Issmelting fører til større oljepress

06.05.2011

En ny rapport fra Arktisk Råd viser at issmeltingen i Arktis skjer raskere enn tidligere antatt. – De nye funnene burde være en tankevekker for myndigheter som fortsetter å jage nye petroleumsressurser i Arktis, sier Aase Refsnes ved Naturvernforbundets Barentshavskontor.

Lars Halbrekken bredde lofoten

Olje- og energiministeren på rekordjakt uten hensyn til miljø

15.04.2011

Regjeringen har i dag tildelt nye områder til oljeindustrien i 21. konsesjonsrunde. 20 av blokkene som er tildelt har Havforskningsinstituttet frarådet å åpne for oljevirksomhet, deriblant områdene rett sør for Lofoten hvor et oljeutslipp kan få store konsekvenser. – Oljeindustrien får nå boltre seg i sårbare havområder som aldri burde vært åpnet, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Olje og fisk-kart

Olje eller fisk?

23.02.2011

I dag er Folkeaksjonen mot oljeboring, Kystfiskarlaget og næringsliv fra Lofoten, Vesterålen og Senja i Oslo for å møte statsministeren. Han vil blant annet få høre om den store næringskonflikten mellom olje og fiskeri i disse områdene.

Vardebrenning og demonstrasjoner over hele landet:

Massiv markering mot oljeboring

20.02.2011

Lørdag 19. februar brant det på varder fra Agder i sør til Finnmark i nord for å markere motstand mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. I løpet av dagen ble det også arrangert demonstrasjoner og fakkeltog over hele landet, og i Svolvær kastet folk seg i det februarkalde havet i protest mot oljeboring. Se bilder fra arrangementene her.

Lars Halbrekken bredde lofoten 2

Ja til kunnskap, nei til olje

26.01.2011

- Vi har nok kunnskap til å si nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. - Oljetilhengerne fremstiller kravet om konsekvensutredning som et ønske om mer kunnskap. Det er det ikke. En konsekvensutredning er første skritt på veien til oljeboring. Hvis det er kunnskap man er ute etter kan vi få mer og bedre kunnskap gjennom forvaltningsplanen, som er langt grundigere og gir mer kunnskap enn en konsekvensutredning.

Viser fra 57 til 64 av totalt 77 artikler