Du er her:

Illustrasjonsbilde: Flic.kr/p/Kt8h7L, CC BY-SA 2.0

Illustrasjonsbilde: Flic.kr/p/Kt8h7L, CC BY-SA 2.0.

Naturvernforbundet om endringene i oljeskatten:

Et viktig steg i riktig retning!

Regjeringen foreslår å endre skatteregimet til oljebransjen. Naturvernforbundet er fornøyde med at oljeskatten ses på, men forventer mer framover

Kommentarer fra Naturvernforbundet på regjeringens foreslåtte endringer i oljeskattenImage:

- Dette er utrolig bra og noe vi har jobba for lenge! uttaler Pernille Hansen, nestleder i Naturvernforbundet. 

- Oljeindustrien står i dag alene om å ha et helt spesielt skattesystem der noe som er ulønnsomt for samfunnet kan være lønnsomt for oljeselskapene, altså at skattebetalerne garanterer for tap i oljeindustrien. Med denne endringen kan det ikke være sånn lenger, forklarer Hansen. 

Samtidig mener Naturvernforbundet at de oljeskattepakka som ble innført i fjor, også burde forsvunnet.  

- Dessverre vil de midlertidige skatteendringene som Stortinget innførte i fjor ha virkning ut hele dette tiåret, så det burde også endres, påpeker Hansen. 

Selv om dette er et steg i riktig retning, mener Naturvernforbundet at det fortsatt er store endringer som må gjennomføres i oljepolitikken. Hansen mener det ikke holder å endre på oljeskatten, det viktigste er nemlig letepolitikken

- Dette er et steg i riktig retning, men langt på nær nok. Det viktigste for den kommende stortingsperioden blir å avslutte all leting etter ny olje og gass. Ingen regjering kan påberøpe seg klimaansvar uten å droppe letinga, fortsetter Hansen

Gjennom valgkampen har det et mulig "oljekompromiss" blitt løftet, som har blitt spekulert i å være å stanse de numererte konsesjonsrundene, men fortsette leting i modne områdener, eller nært der man har infrastruktur i dag. Dette er en dårlig løsning, mener Naturvernforbundet, da det som defineres som modne områder er enormt mye større enn man skulle tro

- All leting må stanses, både i nye områder, og det man kaller "modne områder". Å bare stanse konsesjonsrundene er på ingen måte et kompromiss, da områdene som ikke er åpna nå er ganske små. Både FNs generalsekretær og IEA er tydelige; vi må stanse all leting nå, avslutter Hansen

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 08.09.2021