Du er her:


Foto: Jo Straube

Ingen nye blokker til oljeindustrien

Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Bellona ber regjeringen avlyse hele 22. konsesjonsrunde og ikke tildele noen nye områder til oljeindustrien av hensyn til klima og sårbar natur.

Forslaget til hvilke nye områder oljeindustrien skal få lete i har vært på høring. Dette er den 22. konsesjonsrunden på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet har foreslått at til sammen 86 blokker skal lyses ut, 72 av disse er i Barentshavet, 14 i Norskehavet. Regjeringens egne fagetater er svært kritiske til utlysningen og Havforskningsinstituttet er negative til hele 74 blokker.
– Hele runden bør avlyses. Det er foreslått at oljeindustrien skal få tilgang til en haug med områder hvor konsekvensene kan være katastrofale. Som et minimum må oljeindustrien i hvert fall holdes unna de områdene som regjeringens egne eksperter advarer mot å åpne, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Les hele høringsuttalelsen fra organisasjonene her

Fraråder åpning
Havforskningsinstituttet fraråder åpning av 10 blokker og for 64 blokker anbefaler instituttet at det ikke gis anledning til å bore deler av året. Direktoratet for naturforvaltning fraråder utlysning av 21 blokker, ni blokker av hensyn til de store sjøfuglforekomstene på Bjørnøya, fire blokker helt nord i Barentshavet, på grunn av nærhet til iskanten, og åtte kystnære blokker utenfor Finnmarkskysten av miljøhensyn, spesielt sjøfugl.
– Ola Borten Moe har sagt at han ønsker en faktabasert oljedebatt, men det har vi ikke sett noe til. Nå kan han vise det ved å følge rådene fra ekspertene, sier Haltbrekken.

Beredskapen må styrkes
Klima- og forurensningsdirektoratet mener beredskapen mot akutt forurensning i Barentshavet bør styrkes før det settes i gang olje- og gassaktivitet i et så stort omfang i Barentshavet.
– Oljebonanzaen det legges opp til i Barentshavet er total galskap. Dagens oljevernberedskap kan aldri bli god nok til å takle ulykker og utslipp langt nord og nært kysten. Vi risikerer å ødelegge unike havområder med oljesøl, sier Frederic Hauge, leder i Bellona.

Ingen nye tiltak i klimameldingen
I regjeringens klimamelding som nylig ble lagt frem kom det nesten ingen nye tiltak som skal redusere utvinningstempoet på norsk sokkel.
– Vi vil aldri klare å redusere klimagassutslippene så lenge oljeindustrien får tilgang til stadig nye områder, sier Silje Lundberg, leder i Natur og Ungdom.

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.05.2012