Du er her:

Det nye oljefeltet i Nordsjøen inneholder klimautslipp tilsvarende 16 ganger norges årlige utslipp.

Det nye oljefeltet i Nordsjøen inneholder olje og gass som vil gi klimautslipp tilsvarende 16 ganger norges årlige utslipp. Foto: Jorunn Vallestad

Stort nytt oljefelt bygges ut

Johan Sverdrup er en klimabombe

I dag kom planen for utbygging og drift av gigant-oljefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen. – Oljen og gassen i feltet tilsvarer over 16 år med norske klimagassutslipp. Dette kan vi ikke bygge ut, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

I Johan Sverdrup-feltet ligger det nok olje og gass til et utslipp på 889 millioner tonn CO2. Det tilsvarer 16 ganger det årlige norske utslippet på 54 millioner tonn.  Naturvernforbundet mener utbyggingen er uforståelig i et klimaperspektiv.

- Regjeringen sier at klimaendringene er vår tids viktigste sak, og ønsker å kutte utslippene med 40 % innen 2030. Uken etter åpner de et oljefelt som vil bety massive globale utslipp fra forbrenning av norsk olje i tiår framover. Snakker om å gå ett skritt fram og to tilbake, sier Haltbrekken.

FNs klimapanel har gitt kloden et stramt budsjett dersom vi skal unngå katastrofal oppvarming over to grader. Bare omtrent 20 prosent av kjente fossile ressurser kan hentes opp.

- Uansett hvordan vi regner på det, må Norge la oljefelter bli liggende hvis vi skal bidra til å redusere oppvarmingen. Når vi bygger ut disse feltene, gambler vi på at verdenssamfunnet vil mislykkes i klimaarbeidet. Det vi virkelig trenger er en satsing i Norge på klimajobber for framtida, sier Haltbrekken.

I dag arrangerer flere miljøorganisasjoner en demonstrasjon i Oslo for å trekke oljefondet ut av fossil energi, med tittelen «Framtida er fossilfri».  

 

 

Hva kan du gjøre?

 

Naturvernforbundets 22 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene. Vi vil derfor at du blir medlem, engasjerer deg i et av våre 100 fylkes- og lokallag, eller liker oss på Facebook og Twitter.

Skriv under på aksjonen Brems norsk oljeutvinning - 100 000 klimajobber! Naturvernforbundet har gått sammen med fagbevegelsen og kirken for å fremme en strategi for å omstille Norge.

Bli oljefri - Oppvarming av hus og bygg med oljefyring står for utslipp av nesten 2 millioner tonn CO2 i året. Har du oljefyr kan du bli oljefri her.

Bli energismart - Bruker du mindre strøm kan denne strømmen erstatte utslipp fra industrien, biler og andre utslipp. Bli energismart og spar både penger og miljøet.

Lev klimavennlig - Maten du kjøper, bilen du kjører og tingene du kjøper bidrar alle til utslipp av klimagasser. Få tips til hvordan du kan redusere klimafotavtrykket ditt.

Bli klimaklok - Kom på et av våre arrangementer for å lære mer. Eller bli oppdatert på våre klimanettsider. Argumentene kan du bruke rundt middagsbordet, i lunsjen på jobb eller i famileselskapet.

Spre klimabudskapet - Er du mellom 20 og 35 og har lyst til å spre budskapet vårt om klimaendringer? Bliklimaambassadør.

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.02.2015