Du er her:


Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Krever klimagrenser for oljeproduksjonen

– Det er på tide at klimaet blir styrende for norsk oljeproduksjon, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet. Han mener det ikke kan være slik at hver gang det oppdages et nytt stort oljefelt er det nærmest automatikk i at oljen skal tas opp.

Naturvernforbundet mener at Regjeringens bebudede klimamelding må legge klare rammer for oljepolitikken, og ikke motsatt, slik det er i dag. I dag er det i stor grad omvendt, at oljevirksomheten legger rammene for klimapolitikken. Siden 1990 har klimagassutslippene fra oljevirksomheten økt med over 70 prosent.

- I all hovedsak er det økte utslipp fra oljeindustrien som har gjort at Norge har økt sine utslipp. Bygges alle nye oljefunn ut vil dette bare fortsette og vi vil få stadig større vansker med å kutte våre utslipp, sier Haltbrekken.

Han mener klimameldingen som kommer i vår vil være en utmerket anledning til å sette noen klare klimagrenser for norsk oljevirksomhet.

- Verden har allerede oppdaget mer olje og gass enn vi kan brenne de neste førti årene hvis vi skal klare å unngå farlige klimaendringer. Nye oljefunn gjør det enda vanskeligere å unngå at temperaturen stiger mer enn to grader, slik verdens ledere har vedtatt, sier Haltbrekken.

Bakgrunn:Togradersmålet og oljevirksomhet

Artikkelen ble sist oppdatert: 12.01.2012