Du er her:

Et Jan Mayen uten oljeplattformer

Et Jan Mayen uten oljeplattformer. Foto: Iain Over (flickr.com / (CC BY-NC-ND 2.0) )

Sju miljøvernorganisasjoner slår seg sammen om to høringsuttalelser:

– Krever oljefrie nordområder

Norges fremste miljøorganisasjoner slår seg sammen for å sikre oljefritt Jan Mayen og sørøstlige deler Barentshavet. – Vi krever at Olje- og energidepartementet følger tilrådningene til statens egne miljøfaglige etater, nemlig å unngå miljø- og klimaskadelig petroleumsaktivitet i de sårbare nordområdene, sier Ina Bjørnrå i Natur og Ungdom på vegne av høringspartnerne.

Sju norske miljøvernorganisasjoner har slått seg sammen rundt to høringsuttalelser for å verne Jan Mayen og sørøstlige deler av Barentshavet mot en stadig mer aggressiv oljeindustri. Organisasjonene mener det er på høy tid at norsk oljepolitikk henger sammen med klimapolitikken, og trekker frem av oljeindustrien allerede står for ¼ av landets utslipp.

Les høringen om Barentshavet sørøst

Les høringen om Jan Mayen

– Det er en rekke svært alvorlige miljø- og klimautfordringer knyttet til petroleumsvirksomhet i disse områdene. Grunnet umiddelbar nærhet til sjøis og snø krever vi null utslipp av sot i sårbare arktiske strøk, da dette forsterker klimaproblemet. Det finnes heller ingen effektiv teknologi for å fjerne oljesøl fra is. Dersom oljeindustrien ikke stoppes i Arktis vil de menneskeskapte klimaendringene forverres og vi risikerer ubotelig skade på sårbare naturressurser, sier Bjørnrå.

– Sterkt mangelfull utredning fra norske myndigheter

– Vår høringsuttalelse for Jan Mayen baserer seg på tilgjengelige opplysninger. Det er imidlertid store mangler i utredningen som foreligger, så det er meget vanskelig å vurdere den helhetlige miljørisikoen ved petroleumsaktivitet, sier Bjørnrå, som hadde forventet et langt mer grundig forarbeid fra den rødgrønne regjeringen på dette i en så kontroversiell sak.

Behovet for løsninger for å stoppe ukontrollerte utblåsninger er ifølge de sju organisasjonene ikke drøftet godt nok. – Dette er en stor svakhet i utredningene, som gjør det vanskelig å vurdere konsekvensene av aktiviteten. Det er spesielt problematisk siden man ikke har ventet på seismikkresultatene, og vet hvor eventuelle ressurser er lokalisert, sier Bjørnrå oppgitt.

– Nei til petroleumsvirksomhet også i Barentshavet sørøst

De sju organisasjonene leverte onsdag også inn en høringsuttalelse knyttet til Barentshavet sørøst. – I dag søker oljeindustrien å presse seg så langt nordover som overhodet mulig. De ønsker å bevege seg inn i en sårbar arktisk økologi, hvor tilstedeværelsen av spesialiserte arktiske arter øker sier Ina Bjørnrå.

Hun viser spesielt til at dette er sentrale oppvekstområder for ung torsk.

Artikkelen ble sist oppdatert: 17.01.2013