Du er her:

  • Tema
  • Energi
  • Fossil energi
  • Olje
  • Regjeringen deler ut nye oljelisenser i strid med IEA: - Styrer med åpne øyne mot økonomisk kollaps og klimakrisa
Oljeutslipp fra produsertvann på norsk sokkel. FOTO: Kystverket.

Oljeutslipp fra produsertvann på norsk sokkel. FOTO: Kystverket.

Pressemelding fra Naturvernforbundet:

Regjeringen deler ut nye oljelisenser i strid med IEA: - Styrer med åpne øyne mot økonomisk kollaps og klimakrisa

Regjeringen har i dag delt ut fire nye lisenser til oljeboring, bare en måned etter at IEA slo fast at det ikke er nødvendig med ny olje- og gassfelt skal vi klare klimamålet om 1,5 grads oppvarming. Denne utdelingen inneholder langt færre lisenser enn tidligere. Dette sier muligens noe om den labre interessen for oljeboring på norsk sokkel. Likevel er det fire lisenser for mye. Her følger pressemelding fra Naturvernforbundet om saken:

Olje- og energiminster Tina Bru har i dag delt ut fire nye lisenser til oljeleting. Naturvernforbundet reagerer sterkt på at dette kommer bare en måned etter at Det internasjonale energibyrået IEA slo fast at det ikke er plass for ny olje og gass dersom vi skal nå Parisavtalens mål om å unngå katastrofale klimaendringer.. 

  • Denne oljetildelingen er i direkte strid med Norges og verdens klimamål. Når oljenæringens beste venner i IEA sier vi må slutte med ny olje- og gassleting, og etterspørselen i Europa vil stupe framover på grunn av stadig mer ambisiøs klimapolitikk og stadig billigere alternativer, hvorfor vil regjeringen gamble med både natur, klima og penger? Det virker som om regjeringen vil skape klimakrise med vilje, tordner Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. 

Han referer også til oljeskatten som nå gjelder, der oljeselskap kan tjene penger på oljeboring som egentlig ikke er lønnsom, fordi staten betaler. 

  • Disse tildelingene skaper ikke bare klimaendringer: de ødelegger sårbar natur, gjør en omstilling vanskeligere og har stor sannsynlighet for å ende opp som pengesløseri. Hvis ikke varsler fra IEA og klimaforskere får regjeringen til å snu, går de med åpne øyner mot en økonomisk krise og nok et klimamål som ikke nås. 25. konsesjonsrunde bør avlyses og vi bør heller satse på andre bærekraftige næringer og grønne arbeidsplasser, avslutter Gulowsen. 

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. FOTO: Fartein Rudjord
Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet. FOTO: Fartein Rudjord

En gjennomgang Naturvernforbundet har foretatt av oljepolitikken siden 2002, gir grunnlag for å kåre Regjeringen Solberg som tidenes mest hensynsløse i iveren etter å hente opp olje og gass, når det gjelder brutte miljøråd, antall utvinningstillatelser og grønt lys til oljeboring i de aller mest kystnære og sårbare havområdene.  

Naturvernforbundet reagerer spesielt på tildelingen av lisens 1134, som ligger innenfor den naturvitenskapelige iskantsonen. Regjeringen valgte i fjor å definere den politiske iskantsonen et annet sted enn den naturvitenskapelige iskantsonen, noe som gjør det mulig å drive oljeboring her. Lisens 1055B er i et område nytt for oljeboring, lagt helt inntil Mørebankene, et område fredet for oljevirksomhet. Lisens 1072 overlapper med det Særlig verdifulle og sårbare området (SVO) Tromsøflaket. 

 

------ 

For spørsmål eller ytterligere kommentarer, kontakt  
Thor Due, fagrådgiver i Naturvernforbundet, tlf: 954 48 116 

Artikkelen ble sist oppdatert: 23.06.2021