Du er her:

Troll A, Nordsjøen. Foto: Øyvind Knoph Askeland/Norsk olje og gass.

Troll A, Nordsjøen. Foto: Øyvind Knoph Askeland/Norsk olje og gass.

Oil Change International:

Rapportlansering: Norges oljepine

Onsdag 9. august inviterer Naturvernforbundet til lunsjseminar om hvorfor og hvordan Norge bør vise vei for en kontrollert nedbygging av fossil energiproduksjon.

Norge har fått æren av å være det første landet som velrennomerte Oil Change International, som står bak den internasjonale klimarapporten «The Sky’s Limit – Why the Paris Climate Goals Require a Managed Decline of Fossil Fuel Production», gjør en nasjonal studie på.

Onsdag 9. august lanseres rapporten i Oslo, presentert av forfatterne fra Oil Change International. I tillegg kommer flere anerkjente internasjonale miljø- og menneskerettighetsaktivister, som Lidy Nacpil, direktør for organisasjonen Jubilee South Asia Pacific, og Tara Houska fra Honor the Earth, som vil diskutere hvorfor verden nå retter sine øyne mot olje- og gassnasjonen Norge.

Arrangementet er åpent for alle, men ettersom det blir lunsjservering må du svært gjerne registrere din deltakelse her.

Da hovedrapporten «The Sky’s Limit» ble lansert i fjor, fikk den stor internasjonal oppmerksomhet. Den konkluderte blant annet med at også bruken og produksjon av gass må begrenses dersom vi skal kunne nå klimamålene fra Parisavtalen, og at det som allerede er i produksjon i dag av fossil energi, er nok til å bryte med klimamålene fra Paris. Rapporten baserer seg på tall fra det Internasjonale Energibyrået, FNs klimapanel og et av verdens fremste olje- og gassanalysefirmaer; Rystad Energy.

Seminaret finner sted i hovedrommet på Kulturhuset i Oslo, Youngs gate 6, fra kl. 12.00-14.00. Det blir servert gratis lunsj. Oppdatert program vil komme når det nærmer seg. Se Facebook-arrangement her

 

Illustrasjonsbilde: Flic.kr/p/Kt8h7L, CC BY-SA 2.0